• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Okresné kolo

   • Kóňa Daniel
   • 2. miesto
   • Olympiáda v nemeckom jazyku
   • Okresné kolo
   • NEJ
   • Bančanský Tomáš
   • 2. miesto
   • Olympiáda v anglickom jazyku
   • Okresné kolo
   • ANJ
   • družstvo chlapcov
   • 1. miesto
   • Stolný tenis
   • Okresné kolo
   • TŠV
   • Kolesár Juraj
   • 1. miesto
   • Olympiáda v nemeckom jazyku - kategória 2A
   • Okresné kolo
   • NEJ