• Festival vedy a techniky AMAVET 2019

      V dňoch od 6.11 do 8.11.2019 sa konalo celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky, ktorý každoročne v priestoroch Incheba Expo v Bratislave usporadúva Amavet. Táto súťaž neostala svoje povesti nič dlžná ani v tomto ročníku. Našu školu a Amavet klub 964 pri GCD reprezentoval Vladimír Uhlík, ktorému sa podarilo vybojovať cenu dekana prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na súťaži sa zúčastnil s témou Arduino vo fyzike, ktorú vypracoval pod dohľadom nášho učiteľa Ing. Motešického. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

     • Imatrikulácia 2019

      Imatrikulácia ("uchaľák") - prijímanie prvákov do cechu študentského. Príjemné popoludnie a večer sa niesli v duchu HIP - HOP 90. rokov. Milí naši prváci, už ste NAŠI GYMNAZISTI, študenti Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

      Naša vďaka za prípravu patrí žiakom tretieho ročníka a kolegom.

     • Krajská súťaž moderátorov 2019

      25. októbra 2019 sa v priestoroch DJZ v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v moderovaní, naša študentka Soňa Kolcunováopäť potvrdila svoje kvality a v II. kategórii obsadila 1. miesto. Tentoraz si do vlastnej relácie pozvala Petru Novákovú, ktorá sa začala venovať fitnes a prednedávnom zožala svoje prvé úspechy. Srdečne blahoželáme a držíme dievčatám palce aj na celoslovenskom kole o mesiac v Banskej Bystrici.

     • KMD Fénix v zariadení pre seniorov

      Dňa 23.10. 2019 naši dobrovoľníci KMD Fénix spríjemnili atmosféru v zariadení pre seniorov. Prichystali si pre nich hudobné a tanečné vystúpenie. Na konci rozdali kvety a porozprávali sa so seniormi. Obe strany sa tešia na najbližšie stretnutie."

     • Deň PSK 2019

      Srdečne Vás pozývame na Deň PSK 2019 na našej škole. Termín konania: 12.11.2019 od 7.50 hod. do 16.00hod. Časový rozpis uverejníme čoskoro. Žiaci dostanú časový rozpis od svojich triednych učiteľov.

     • Festival vedy a techniky

      Dňa 18.10.2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky pre Košický a Prešovský kraj. Náš žiak Vladimír Uhlík si vybojoval postup na celoslovenské finále FVAT v Bratislave. Prácu s názvom Využitie Arduina vo fyzike vypracoval pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického. Počas finále víťazi z krajských kôl súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly. FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS.

     • DOD TUKE

      Dňa 15.10.2019 sa naši seminaristi z Informatiky zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite Košice. Zúčastnili sa prezentácie fakúlt a mali možnosť navštíviť zákutia TUKE.

     • Noc z 11. na 12.10.2019

      Na našej škole prebiehala akcia s názvom Noc v škole, ktorú zorganizovala ŽŠR. Študenti sa zapájali do rôznych aktivít, napr.: hľadanie indícií po škole, hranie divadielka, hry s balónmi a taktiež aj športové hry. O polnoci nechýbala diskotéka s hudobným prekvapením ...

     • Dotazník k Erasmus+

      Zdravíme všetkých študentov GCD,

      v rámci projektu Erasmus+ by sme Vás chceli osloviť a požiadať o vyplnenie dotazníka, týkajúceho sa témy nášho projektu "Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte". Chceli by sme Vás týmto požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka: https://www.surveymonkey.com/r/N6HPFB9, pomôžete nám tým v práci na projekte. Vopred Vám všetkým ďakujeme za Váš čas.

     • Piatkové aktivity ...

      Dňa 4.10.2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnia účelového cvičenia k ochrane života a zdravia. Vybraní žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnia Dňa otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach. Žiaci III.A a III.B sa učia podľa rozvrhu III.C.

  • Partneri

   • UPJŠ
   • Prešovská univerzita v Prešove
   • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
   • Bukóza Holding, a.s.
   • IT akadémia
   • Amavet
   • DofE
   • Erasmus+
   • KMD Fénix
   • Matica slovenská
  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 11. 2019
  • 2% z dane

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Počet návštev: 9434267
  • Iné odkazy

  • Mapa

  • Prihlásenie