• Informácie pre uchádzačov

      Aktuálne informácie pre uchádzačov a kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného študijného odboru 7902J gymnázium pre školský rok 2020/21 nájdete v sekcii Uchádzači.

      Záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov aj širokú verejnosť pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020.

     • Vianočný turnaj v basketbale a stolnom tenise 2019

      Posledný týždeň vyučovania v roku 2019 sa u nás konal Vianočný turnaj v basketbale (15. ročník) a Vianočný turnaj v stolnom tenise (10. ročník). Výsledky v basketbale (od prvého miesta): 3.C, 1.C, 2.C. Výsledky v stolnom tenise (od prvého miesta): Patrik Roháč (1.C), Filip Nus (3.C) Patrik Karabín (3.B). Všetkým prajeme veľa športových zážitkov aj v nasledujúcom roku 2020.

     • Vianočná akadémia 2019

      Dynamická, zábavná, energická, ale aj slávnostná a dôstojná bola naša Vianočná akadémia s výbornými a talentovanými účinkujúcimi.

      Ďakujeme vám za radosť a pohodu, o ktoré ste sa s nami divákmi podelili

     • Školenie "Škodlivý kód" - IT Akadémia

      V IT svete je obrovské množstvo hrozieb. Mnohé z nich podceňujeme alebo dokonca sú nám ľahostajné. Všetko len dovtedy, kým sa „nerozbije krčah“. :) O niektorých z nich, o tom ako sa im vyhnúť, ale hlavne o tom ako sa detekujú a odstraňujú sa dozvedeli naši seminaristi a účastníci krúžku Robotika. Za prednášku, ktorá sa konala v rámci aktivít IT Akadémie ďakujeme RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. z CSIRT-UPJŠ Košice.

     • Okresné kolo v bowlingu

      10. decembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v bowlingu - v rámci Stredoškolských hier. Na vynikajúcom 1. mieste sa umiestnila Natália Vaterková III.B,u chlapcov obsadil 2. miesto Tomáš Demko II.C, čím si vybojovali postup na krajské kolo v Prešove - 19. 12. 2019.

     • Deň hudby

      Sviatok svätého Mikuláša spojili naši gymnazisti s Dňom hudby. Študenti sa dnes mohli započúvať do tónov klavíra, gitary či spevu svojich talentovaných spolužiakov a naladiť sa tak na blížiace sa Vianoce. Ako už býva zvykom, prišiel aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi a študentom rozdal sladké darčeky.

     • Mikuláš aj v Amavet klube pri GCD

      Drobného Mikuláša si užili aj chlapci a dievčatá z Amavet klubu pri Gymnáziu Cyrila Daxnera. Chvíľka zastavenia počas bádania nad prírodnými vedami a počas stavby robotov vždy pomôže k ďalším aktivitám. Držíme palce v ďalšom bádaní, pajkovaní a programovaní.

     • Mikuláške aktivity

      Na svätého Mikuláša, naši žiaci navštívili deti zo Špeciálnej školy, detskej onkológii v Košiciach a pacientov Vranovskej nemocnice. Detičky boli veľmi vďačné a sme radi, že sme im mohli spríjemniť deň.

     • Prednáška s laureátkou L´Oreal

      Dňa 29.11.2019 sa na pôde našej školy organizovala prednáška s laureátkou L'Oreal - UNESCO a vysokoškolskou pedagogičkou PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Vlastou Demečkovou, PhD na tému „Probiotiká a prebiotiká, ich význam pre zdravie človeka“. Dozvedeli sme sa nielen o tom, čo probiotiká a prebiotiká sú, ale aj o ich výskyte a význame v ľudskom organizme. Hovorili sme o účinkoch črevnej mikroflóry, ako sa môže narušiť a naopak ako podporiť jej správne fungovanie, čím sme prešli aj k téme bio liečby a súčasných výskumov na liečbu nielen črevných chorôb a problémov s imunitným sytémom, ale taktiež aj onkologických ochorení. Na konci prednášky sme mali možnosť viesť diskusiu a opýtať sa na všetko, čo nás ešte zaujímalo, aby sme téme ešte lepšie porozumeli.

     • Beseda s psychologičkou

      Dňa 26.11. 2019 sa študenti seminára z biológie zúčastnili besedy s psychologičkou PhDr. Kollárovou, ktorá pracuje v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. Oboznámila nás s náplňou svojej práce, ktorá zahŕňa špecializovanú odbornú činnosť v psychologickej prevencii, diagnostike , terapii a poradenstve.

  • Partneri

   • UPJŠ
   • Prešovská univerzita v Prešove
   • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
   • Bukóza Holding, a.s.
   • IT akadémia
   • Amavet
   • DofE
   • Erasmus+
   • KMD Fénix
   • Matica slovenská
   • Inovatívne vyučovanie na GCD
   • Inovatívne vyučovanie na GCD
  • Zvonenia

   Utorok 18. 2. 2020
  • 2% z dane

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Počet návštev: 9787306
  • Iné odkazy

  • Mapa

  • Prihlásenie