• Partneri

      • UPJŠ
      • Prešovská univerzita v Prešove
      • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      • Bukóza Holding, a.s.
      • IT akadémia
      • Amavet
      • DofE
      • Erasmus+
      • KMD Fénix
      • Matica slovenská
      • Inovatívne vyučovanie na GCD
      • Inovatívne vyučovanie na GCD
    • Zvonenia

      Štvrtok 13. 8. 2020
    • 2% z dane

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
      1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
        Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
        Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
        Právna forma: Občianske združenie
        Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
      6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
      Podávate si daňové priznanie sami?
      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
        Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
        Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
        Právna forma: Občianske združenie
        Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
      Postup pre právnické osoby
      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
        Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
        Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
        Právna forma: Občianske združenie
        Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196170113
      4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
      5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    • Počet návštev: 10507701
    • Iné odkazy

    • Mapa

    • Prihlásenie