• Využívanie vzdelávacieho portálu počas aktivít  projektu na našej škole:

      

     Prednáška pre Seminaristov z Informatiky : "Škodlivý softvér"

         

      

     Overovanie metodík na hodinách Geografie:

          

     Overovanie metodík -  Je droždie živé? na hodinách Biológie:

          

     Overovanie metodík -  Doplnenie na štvorec na hodinách Matematiky:

           

     Bádateľsky orientované vyučovanie na hodinách Informatiky - 1.ročník:

            

     Bádateľsky orientované vyučovanie na hodinách Informatiky - 4.ročník:

            

               

     Konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie:

          

     Deň otvorených dverí v GCD (predstavenie a prednáška o programovaní v Python-e):