• Zloženie RRZ pri GCD  v školskom roku  2018/2019

     • Mgr. Lenka Kocáková
     • Mgr. Lenka KocákováI.A
     • Anna Peštová
     • Anna PeštováI.B
     • Erika Bumberová
     • Erika BumberováI.C
     • Martin Maťaš
     • Martin MaťašII.A
     • Libuša Pawlak
     • Libuša PawlakII.B
     • Peter Novák
     • Peter NovákII.C
     • Henrieta Fečová
     • Henrieta FečováII.D
     • PhDr. Terézia Terifajová
     • PhDr. Terézia TerifajováIII.A
     • Miroslav Dzurik
     • Miroslav DzurikIII.B
     • Marcela Dobranská
     • Marcela DobranskáIII.C
     • Ing. Arch. Jozef Bednár
     • Ing. Arch. Jozef Bednár III.D
     • Mgr. Marta Kočišová
     • Mgr. Marta KočišováIV.A
     • Ing. Monika Motešická
     • Ing. Monika MotešickáIV.B
     • MUDr. Jaroslav Výrostko
     • MUDr. Jaroslav VýrostkoIV.C
     • Mgr. Ľubica Tarkaničová
     • Mgr. Ľubica Tarkaničová IV.D