•  

    Členovia Rady rodičovského združenia  pri Gymnáziu Cyrila Daxnera v  školskom roku 2021/2022

     

    1. A             MUDr. Eva Lompartová

    1. B             Ing. Rastislav Rozkoš

    1. C             Mgr. Henrieta Karafová

    2. A             JUDr. Branislav Piršč

    2. B             p. Róbert Tutko

    2. C             Mgr. Mária Širáková

    3. A             Ing. Alfonz Kobielský

    3. B             p. Silvia Haňová

    3. C             p. František Tirpák

    4. A             Mgr. Lenka Kocáková

    4. B             p. Anna Peštová

    4. C             p. Erika Bumberová