• Termíny prijímacieho konania

     • Prvé kolo
      • prvý termín: 13. máj 2019
      • druhý termín: 16. máj 2019
     • Druhé kolo: 18. jún 2019

     Pozvánky na PS budú z dôvodu nezverejnenia výsledkov Testovania 9 odoslané všetkým uchádzačom.
     V prípade, že splníte kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok, budete o tom informovaní na týchto stránkach a bude vám doručené rozhodnutie o prijatí s pozvánkou na zápis.

     Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov, riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.