• 16.05.2019: zverejnené celkové výsledky PS
     • 16.05.2019-22.05.2019: zápis prijatých žiakov podľa aktualizovaného zoznamu na tejto stránke
     • 17.05.2019 10:30 posun v tabuľke
     • 17.05.2019 20:30 posun v tabuľke
     • 20.05.2019 19:20 posun v tabuľke
      

     V prípade, že sa neplánujete zapísať na naše gymnázium, oznámte nám to prosím do 16:00 do dňa, kedy Vám končí termín zápisu telefonicky na číslo 0907 767 509. Ďakujeme.

     Výsledky PS

     Zápis prijatých žiakov začína vo štvrtok 16.05.2019 od 12:00 v zborovni gymnázia (na novej budove).
     Ďalší termín zápisu v utorok 21.05.2019 od 08:00 do 16:00 v zborovni gymnázia (na novej budove).

     Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou zo strany uchádzača. V takom prípade na základe § 68, ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov je rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole neplatné.

     V prípade, že ste prijatí, môžete sa zapísať hneď v deň, kedy sa pri Vašom kóde zobrazil údaj "prijatý", najneskôr však do dátumu, ktorý je uvedený hneď vedľa.

     KÓD T SJL MAT Výsledok PS Rozhodnutie/Zápis
     A2397 1     prijatý bez PS 13.05.2019
     A7792 1     prijatý bez PS 13.05.2019
     A2994 1     prijatý bez PS 13.05.2019
     A5848 1     prijatý bez PS 13.05.2019
     A1005 1     prijatý bez PS 13.05.2019
     A9436 1     prijatý bez PS 13.05.2019
     A1504 1 25 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3473 1 26 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7401 1 25 30 prijatý zápis do 17.05.2019
     A2714 1 29 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     B6916 2 29 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A9273 1 28 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7210 1 22 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3008 1 23 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0666 1 29 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3726 1 20 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     B5792 2 28 30 prijatý zápis do 17.05.2019
     B2617 2 29 30 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0708 1 28 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     A2580 1 26 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     B4382 2 26 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     B6497 2 29 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7642 1 27 30 prijatý zápis do 17.05.2019
     A1191 1 28 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0731 1 24 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0081 1 26 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3099 1 28 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     A8890 1 26 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     B1206 2 29 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4371 1 28 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     B3679 2 29 25 prijatý zápis do 17.05.2019
     A6531 1 23 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3450 1 23 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0398 1 27 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     B5643 2 24 25 prijatý zápis do 17.05.2019
     A6146 1 27 25 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3699 1 26 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7436 1 24 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4543 1 24 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7951 1 24 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7783 1 25 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A2680 1 27 29 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4311 1 24 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     A6841 1 26 22 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4659 1 23 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     B6142 2 25 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A2705 1 28 23 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7060 1 26 23 prijatý zápis do 17.05.2019
     A8552 1 23 28 prijatý zápis do 17.05.2019
     A6926 1 27 25 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7967 1 24 21 prijatý zápis do 17.05.2019
     A5609 1 27 23 prijatý zápis do 17.05.2019
     A8479 1 24 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     B1552 2 26 19 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0803 1 24 23 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7066 1 22 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A5514 1 24 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4316 1 20 23 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4844 1 26 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A0289 1 20 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A7417 1 28 21 prijatý zápis do 17.05.2019
     B2152 2 26 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A3073 1 23 19 prijatý zápis do 17.05.2019
     A1891 1 25 21 prijatý zápis do 17.05.2019
     A5810 1 25 26 prijatý zápis do 17.05.2019
     A2965 1 25 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A4165 1 26 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     A1285 1 26 22 prijatý zápis do 17.05.2019
     B6333 2 27 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     B8388 2 26 17 prijatý zápis do 17.05.2019
     A8972 1 24 25 prijatý zápis do 17.05.2019
     A5232 1 23 27 prijatý zápis do 17.05.2019
     B8833 2 25 22 prijatý zápis do 17.05.2019
     A2877 1 24 20 prijatý zápis do 17.05.2019
     A5616 1 25 22 prijatý zápis do 17.05.2019
     B1569 2 24 24 prijatý zápis do 17.05.2019
     A1743 1 23 21 prijatý zápis do 20.05.2019
     B3636 2 27 19 prijatý zápis do 20.05.2019
     A4761 1 19 19 prijatý zápis do 20.05.2019
     A6469 1 26 22 prijatý zápis do 20.05.2019
     A7175 1 22 26 prijatý zápis do 20.05.2019
     B6195 2 24 21 prijatý zápis do 20.05.2019
     A0738 1 20 25 prijatý zápis do 20.05.2019
     A4049 1 24 26 prijatý zápis do 20.05.2019
     A9570 1 22 21 prijatý zápis do 20.05.2019
     A4482 1 22 25 prijatý zápis do 20.05.2019
     A4464 1 20 26 prijatý zápis do 20.05.2019
     B2318 2 22 18 prijatý zápis do 20.05.2019
     B0051 2 20 25 prijatý zápis do 20.05.2019
     B9468 2 22 18 prijatý zápis do 20.05.2019
     A1300 1 22 23 prijatý zápis do 20.05.2019
     A0997 1 21 24 prijatý zápis do 20.05.2019
     A5596 1 24 28 prijatý zápis do 20.05.2019
     B9335 2 20 24 prijatý zápis do 20.05.2019
     B0875 2 28 24 prijatý zápis do 21.05.2019
     B4806 2 23 21 prijatý zápis do 21.05.2019
     B6041 2 26 18 prijatý zápis do 21.05.2019
     A7019 1 18 27 prijatý zápis do 21.05.2019
     B3406 2 22 22 prijatý zápis do 21.05.2019
     B5107 2 17 17 prijatý zápis do 21.05.2019
     A6719 1 21 20 prijatý zápis do 21.05.2019
     B0868 2 24 17 prijatý zápis do 21.05.2019
     A7992 1 24 15 prijatý zápis do 21.05.2019
     A1295 1 21 16 prijatý zápis do 21.05.2019
     B0799 2 21 24 prijatý zápis do 21.05.2019
     B0399 2 17 23 prijatý zápis do 21.05.2019
     A4202 1 18 22 prijatý zápis do 21.05.2019
     B8187 2 22 19 prijatý zápis do 21.05.2019
     A2841 1 21 19 prijatý zápis do 21.05.2019
     A6246 1 19 20 prijatý zápis do 21.05.2019
     B1121 2 19 15 prijatý zápis do 21.05.2019
     B4504 2 23 13 PS nevykonal úspšne neprijatý
     A8646 1 22 3 PS nevykonal úspšne neprijatý
     B8638 2 21 13 PS nevykonal úspšne neprijatý
     A8715 1 19 9 PS nevykonal úspšne neprijatý
     B9869 2 19 9 PS nevykonal úspšne neprijatý
     A6694 1 23 13 PS nevykonal úspšne neprijatý
     A4993 1 13 25 PS nevykonal úspšne neprijatý
     B7626 2 10 10 PS nevykonal úspšne neprijatý
     B1616 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     A8973 1 x x neprítomný na PS neprijatý
     B9551 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B1938 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B3602 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B1302 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B3599 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B7294 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B6043 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B1759 2 x x neprítomný na PS neprijatý
     B6716 2 x x neprítomný na PS neprijatý