• Oznam z 24.3.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania až do odvolania. Externá časť (testy) a písomná interná časť (slohy) MATURITY 2020 je zrušená. Maturanti, tešíme sa s Vami.

      Viac info začiatkom budúceho týždňa.

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy

     • Oznam o dištančnom štúdiu pre žiakov GCD

      Vážení rodičia, milí študenti,

      Na základe pokynov MŠ VVaŠ SR a nášho zriaďovateľa PSK Vám oznamujeme, že od 16.03.2020 do

      26.03.2020 bude vyučovanie prebiehať formou dištančného vyučovania a samoštúdia.  

      Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo zvyčajnou elektronickou cestou (mailom a pod.) Vás budú kontaktovať Vaši vyučujúci. Budete od nich priebežne dostávať učebné materiály, zadania, úlohy a  termíny na ich elektronické odovzdanie.

      Riaďte sa, prosím, pokynmi Vašich vyučujúcich. Vaše výstupy budú vyučujúci hodnotiť spôsobom, ktorý Vám oznámia. Veríme, že dištančná forma učenia nám prinesie novú a pozitívnu skúsenosť. 

      Sledujte tiež aktuálne informácie na www.gcd.sk, resp. na Facebooku školy.

      Všetkým nám prajem pevné zdravie a pevnú vôľu pri plnení školských povinností.

      Vranov nad Topľou 13.03.2020                                PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.

                                                                                                  riaditeľka školy

     • OZNAM PRE MATURANTOV (prihlášky na VŠ)

      Na základe rozhodnutia ÚSTREDNEHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR sú od pondelka 16. marca 2020 na území Slovenskej republiky zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, a to minimálne do piatka 27. marca 2020. Z tohto dôvodu nebude škola potvrdzovať žiadne prihlášky na vysoké školy v danom období. Všetky prihlášky odporúčame odosielať v elektronickej forme.

     • Riaditeľské voľno a následné zatvorenie všetkých škôl v SR

      V súlade s pokynmi predsedu Prešovského samosprávneho kraja riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou vyhlasuje na piatok 13. marca 2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiakov riaditeľské voľno.

      Na základe rozhodnutia ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR sú od pondelka 16. marca 2020 na území Slovenskej republiky zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, a to minimálne do piatka 27. marca 2020.

      Vo Vranove nad Topľou 12.03.2020

      PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., riaditeľka školy

     • Venujte 2% z dane Občianskemu združeniu pri Rodičovskom združení GCD Vranov nad Topľou.

      Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% z vašich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Nájdete ho tu: kliknite