• Turnaj mladých fyzikov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

      Dňa 4.2.2020 sme sa piati odvážlivci zúčastnili súťaže Turnaj mladých fyzikov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bolo to po prvýkrát a do súťaže nás pripravoval učiteľ Ján Motešický. Postavili sme sa veľmi silným súperom, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s účasťou na tejto súťaži. Turnaj mladých fyzikov je súťaž tímov - na krajskom kole maximálne 3-členných tímov. Súťaž je zameraná experimentálne so silným dôrazom na teoretickú časť fyzikálnych úloh. Podstatou je, že každý tím pracuje v troch rolách: obhajca, oponent a recenzent (hodnotil na záver oboch). Každá rola je hodnotená odbornou porotou, a to veľmi nekompromisne. Kladie sa dôraz na odborné vyjadrovanie, správne závery a vykonanie experimentu, vstupnú teóriu, zhodnotenie, prínos, doplnenie, ale aj vyvrátenie riešenia a ocenenie splnenia úlohy.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo 13. februára 2020 v priestoroch Gymnázia J.A. Raymana v Prešove. 60 súťažiacich súťažilo v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali Soňa Kolcunová (4. B v kategórii A a Lukáš Guman (1.A) v kategórii B. Podstatou tejto súťaže je test zo slovenského jazyka a literatúry, transformácia textu a ústny prejav na danú tému, napr, diskusný príspevok, príhovor.

      Soňa Kolcunová obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Martina 20. - 21.4.2020