• Gymnázium Cyrila Daxnera

     • Školenie "Škodlivý kód" - IT Akadémia

      V IT svete je obrovské množstvo hrozieb. Mnohé z nich podceňujeme alebo dokonca sú nám ľahostajné. Všetko len dovtedy, kým sa „nerozbije krčah“. :) O niektorých z nich, o tom ako sa im vyhnúť, ale hlavne o tom ako sa detekujú a odstraňujú sa dozvedeli naši seminaristi a účastníci krúžku Robotika. Za prednášku, ktorá sa konala v rámci aktivít IT Akadémie ďakujeme RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. z CSIRT-UPJŠ Košice.

     • Okresné kolo v bowlingu

      10. decembra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v bowlingu - v rámci Stredoškolských hier. Na vynikajúcom 1. mieste sa umiestnila Natália Vaterková III.B,u chlapcov obsadil 2. miesto Tomáš Demko II.C, čím si vybojovali postup na krajské kolo v Prešove - 19. 12. 2019.

     • Deň hudby

      Sviatok svätého Mikuláša spojili naši gymnazisti s Dňom hudby. Študenti sa dnes mohli započúvať do tónov klavíra, gitary či spevu svojich talentovaných spolužiakov a naladiť sa tak na blížiace sa Vianoce. Ako už býva zvykom, prišiel aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi a študentom rozdal sladké darčeky.

     • Mikuláške aktivity

      Na svätého Mikuláša, naši  žiaci navštívili deti zo Špeciálnej školy, detskej onkológii v Košiciach a pacientov Vranovskej nemocnice. Detičky boli veľmi vďačné a sme radi, že sme im mohli spríjemniť deň.

     • Prednáška s laureátkou L´Oreal

      Dňa  29.11.2019 sa na pôde našej školy organizovala prednáška s laureátkou L'Oreal - UNESCO a vysokoškolskou pedagogičkou PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Vlastou Demečkovou, PhD na tému „Probiotiká a prebiotiká, ich význam pre zdravie človeka“.  Dozvedeli sme sa nielen o tom, čo probiotiká a prebiotiká sú, ale aj o ich výskyte a význame v ľudskom  organizme. Hovorili sme o účinkoch črevnej mikroflóry, ako sa môže narušiť a naopak ako podporiť jej správne fungovanie, čím sme prešli aj k téme bio liečby a súčasných výskumov na liečbu nielen črevných chorôb a problémov s imunitným sytémom, ale taktiež aj onkologických ochorení. Na konci prednášky sme mali možnosť viesť diskusiu a opýtať sa na všetko, čo nás ešte zaujímalo, aby sme téme ešte lepšie porozumeli.

     • Beseda s psychologičkou

      Dňa 26.11. 2019 sa študenti seminára z biológie zúčastnili besedy s psychologičkou PhDr. Kollárovou, ktorá pracuje v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. Oboznámila nás s náplňou svojej práce, ktorá zahŕňa špecializovanú odbornú činnosť v psychologickej prevencii, diagnostike , terapii a poradenstve.

     • Best In English

      Kto bude Best In English tento školský rok? V piatok, 29. novembra 2019 sa na štartovaciu čiaru nalogovalo 59 (!!! toľko Vás ešte nebolo, super!!!) pretekárov a niečo po 9.00 začali preteky s hromadným štartom a časom. Medzinárodný online test (od Latinskej Ameriky cez Európu až po Hongkong), do ktorého sa pravidelne zapájame bol, podľa Vašich slov, dosť dlhý, ale "dal sa dať". Verme, že budeme zase niekde v topke:-) Výsledky by mali byť známe až vo februári, tak verme, že to prinesie ruže... Tá trpezlivosť... A Vaše vedomosti :-)