• Pozvánka na odborný seminár

      RNDr. Vlasta Demečková, PhD je tohtoročnou laureátkou ocenenia L´Oreal – UNESCO pre vedkyne do 45 rokov a pôsobí v Ústave biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Cieľom jej projektu je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). „Ochorenia IBD predstavujú chronické celoživotné zápalové ochorenia tráviaceho traktu postihujúce najmä mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Neliečené ochorenie môže viesť k vážnym komplikáciám, napríklad k rakovine hrubého čreva a následne až k smrti. V rámci týchto ochorení zohráva dôležitú úlohu črevná mikroflóra, ako aj abnormálna imunologická reakcia organizmu vedúca k zápalu črevnej sliznice. Súčasný výskum účinku probiotík je vo veľkej miere zameraný práve na ich schopnosti modifikovať intestinálnu mikroflóru s cieľom znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s IBD. Vhodne vyselektované probiotiká spolu s nanočasticami môžu predstavovať efektívne modulátory črevnej imunity aj v rámci novej fekálnej mikrobiálnej terapie,“ vysvetľuje Vlasta Demečková.

     • Festival vedy a techniky AMAVET 2019

      V dňoch od 6.11 do 8.11.2019 sa konalo celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky, ktorý každoročne v priestoroch Incheba Expo v Bratislave usporadúva Amavet. Táto súťaž neostala svoje povesti nič dlžná ani v tomto ročníku. Našu školu a Amavet klub 964 pri GCD reprezentoval Vladimír Uhlík, ktorému sa podarilo vybojovať cenu dekana prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na súťaži sa zúčastnil s témou Arduino vo fyzike, ktorú vypracoval pod dohľadom nášho učiteľa Ing. Motešického. Srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

     • Imatrikulácia 2019

      Imatrikulácia ("uchaľák") - prijímanie prvákov do cechu študentského. Príjemné popoludnie a večer sa niesli v duchu HIP - HOP 90. rokov. Milí naši prváci, už ste NAŠI GYMNAZISTI, študenti Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

      Naša vďaka za prípravu patrí žiakom tretieho ročníka a kolegom.

       

      Ďalšie foto : https://www.facebook.com/gymvv/