• Gymnázium Cyrila Daxnera

     • RoboRave International v Číne

      V dňoch 19.7.2019 až 23.7.2019 sa tím chlapcov z nášho gymnázia a Amavet klubu zúčastnil súťaže RoboRave International v Číne. Všetci traja chalani Jakub Suďa, Matúš Iľko a Tomáš Lukča, pod vedením učiteľa J. Motešického, sa museli na túto súťaž kvalifikovať. Postup si vybojovali víťazstvom na RoboRave Slovakia na pôde Žilinskej univerzity.
      Na súťaži v Číne sa celkom zúčastnilo viac ako 2000 súťažiacich a 600 tímov. Z toho bolo 194 nečínskych súťažiacich z rôznych kútov sveta. Naši chalani súťažili v kategórii Fire Fighting. V tejto najnáročnejšej kategórii súťaže bolo tento rok až 40 tímov. Usporiadatelia sa rozhodli nerobiť rozdiel vo veku a spojili všetkých do jednej kategórie. Súťažili spolu žiaci základných škôl až po študentov vysokých škôl. Nám sa nakoniec nepodarilo prebojovať do prvej osmičky. Väčšinu prvých až tretích miest obsadili čínske tímy. Chalani sa veľa naučili a nabrali mnoho skúseností do ďalších súťaží a na svoj ďalší rast.
      Zažili sme tiež veľa skvelých zážitkov: Navštívili sme Veľký čínsky múr, Zakázané mesto, Olympijský park, školenia o robotike a IT technológiách s čínskymi vysokoškolskými učiteľmi, tretiu najvyššiu vežu na svete a mnoho iného. Usporiadatelia sa o nás starali veľmi vzorne, boli veľmi milí a úctiví.

      Našu cestu by nebolo možné zrealizovať bez sponzorov: Amavet Slovensko, VÚC Prešov, Mesto Vranov, Nadácia ESET, AXA Fond, Nadácia Tatrabanky, Nadácia EPH, Nadácia EPH, Nadácia EDUCTECH, MT Economy, s.r.o., Slovenské elektrárne, ICM Martin a Úrad vlády Slovenskej republiky. Týmto im veľmi ďakujeme.