• Reprezentant mesta Vranov nad Topľou 2019

      Dňa 3.6.2019 prijal v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou primátor mesta Ján Ragan žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2018/2019 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné obdivu

      Za naše Gymnázium Cyrila Daxnera boli ocenení títo študenti:

      • Lenka Marcinčinová - 3. miesto krajské kolo olympiáda AJ 2019
      • Janka Motešická - špeciálna cena poroty medzinárodná súťaž European Union Contest for Young Scient Írsko 2018
      • Matej Gajdoš - úspešný riešiteľ krajské kolo Košický a Prešovský kraj Festival vedy a techniky 2018 + ocenenie poroty celoslovenské kolo Festival vedy a techniky 2018
      • Družstvo žiakov: Mária Anna Kočišová, Timotej Chmeľ, Barbora Mekelová, Matej Gajdoš, Janka Motešická - úspešní riešitelia celoslovenské kolo Misia Mars2
      • Vladimír Uhlík (1. miesto), Natália Vaterková (2. miesto) - krajské kolo SOČ (GEG) 
      • Družstvo žiakov: Peter Kopko, Samuel Hliva, Matúš Bľacha - 3. miesto celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – hasenie ohňa
      • Družstvo žiakov: Matúš Iľko, Jakub Suďa, Tomáš Lukča - 1. miesto celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – hasenie ohňa + postup na RoboRAVE International Čína
      • Družstvo žiakov: Timotej Koľbik, Richard Dzurik (1. miesto), Peter Kopko (2. miesto) - celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – Maze
      • Družstvo žiakov: Tomáš Lukča, Matúš Iľko, Jakub Suďa - 2. miesto medzinárodné kolo RoboRAVE Slovensko 2019 – kategória záchranár + postup na celosvetové finále v Sydney
      • Družstvo žiakov: Peter Kopko, Samuel Hliva, Matúš Bľacha - 1. miesto medzinárodné kolo RoboRAVE Poland 2019
      • Družstvo žiačok: Kristína Jakubová, Klára Chanáthová, Barbora Mekelová - 1. miesto krajské kolo protopresbyterské kolo Biblická olympiáda 2019
      • Alexandra Janová (1. miesto), Juraj Kolesár (2. miesto) - krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2019 - NJ
      • Družstvo žiakov: Soňa Kolcunová, Laura Breznická, Marek Valčo - 2. miesto celoslovenské kolo Patrí politika do školy? 2019
      • Katarína Ihnatová - úspešný riešiteľ medzinárodná súťaž Rozhoduj o Európe 2018 
      • Júlia Danková - 2. miesto celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo 2019 
      • Družstvo žiačok: Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália Rybarčáková - 2. miesto celoslovenské kolo v speve Ruské slovo 2019
      • Michal Fečo - 1. miesto krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2019
      • Soňa Kolcunová - 2. miesto celoslovenské kolo súťaž moderátorov Sárova Bystrica 2018
      • Peter Guman - 2. miesto celoslovenské kolo Štúrov Zvolen 2018
      • Júlia Danková - 3. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet 2018 - RJ
      • Adrián Baran - 1. miesto celoslovenské kolo vrh guľou a hod diskom 2019
      • Družstvo chlapcov 3. miesto celoslovenské kolo M - SR 2019 – stolný tenis

       

      Všetkým oceneným študentom srdečne blahoželáme. :)

     • Predĺženie platnosti preukazu ISIC v doprave na nasledujúci školský rok

      Milí žiaci. Nastal čas, kedy je potrebné elektronicky si predĺžiť platnosť vašeho preukazu v doprave na nasledujúci školský rok. Spravíte to prostredníctvom aplikácie Ubian, prípadne zaslaním SMS na číslo 8844 v tvare:

      TC  Priezvisko ČísloČipu

      Príklad: TC  Hrasko 1234567890

      Cena za predĺženie je 3€. Po prijatí 2. sms je potrebné priložiť si váš preukaz k terminálu v kabinete informatiky (UCJ 3).

      K dispozícii sú už aj známky na zľavu v cene 10€. Ich platnosť je od dátumu zakúpenia do septembra 2020.

      Všetky miesta, kde môžete uvedené zľavy využiť nájdete na stránke https://isic.sk/vsetky-zlavy/

     • Deň v Spojenej škole na Budovateľskej ulici

      22.5.2019 boli naši žiaci navštíviť Spojenú školu na Budovateľskej ulici a venovali sa deťom celé dopoludnie. Žiaci Spojenej školy si pre nás pripravili krásne vystúpenie a ukázali našim žiakom, ako prebieha ich vyučovací proces. My sme si pripravili divadielko Červená Čiapočka. Pani riaditeľka Spojenej školy nás obdarila nádherným obrazom na pamiatku. Žiaci sa tešia na ďalšie stretnutie.