• Gymnázium Cyrila Daxnera

     • Reprezentant mesta Vranov nad Topľou 2019

      Dňa 3.6.2019 prijal v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou primátor mesta Ján Ragan žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2018/2019 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné obdivu

      Za naše Gymnázium Cyrila Daxnera boli ocenení títo študenti:

      • Lenka Marcinčinová - 3. miesto krajské kolo olympiáda AJ 2019
      • Janka Motešická - špeciálna cena poroty medzinárodná súťaž European Union Contest for Young Scient Írsko 2018
      • Matej Gajdoš - úspešný riešiteľ krajské kolo Košický a Prešovský kraj Festival vedy a techniky 2018 + ocenenie poroty celoslovenské kolo Festival vedy a techniky 2018
      • Družstvo žiakov: Mária Anna Kočišová, Timotej Chmeľ, Barbora Mekelová, Matej Gajdoš, Janka Motešická - úspešní riešitelia celoslovenské kolo Misia Mars2
      • Vladimír Uhlík (1. miesto), Natália Vaterková (2. miesto) - krajské kolo SOČ (GEG) 
      • Družstvo žiakov: Peter Kopko, Samuel Hliva, Matúš Bľacha - 3. miesto celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – hasenie ohňa
      • Družstvo žiakov: Matúš Iľko, Jakub Suďa, Tomáš Lukča - 1. miesto celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – hasenie ohňa + postup na RoboRAVE International Čína
      • Družstvo žiakov: Timotej Koľbik, Richard Dzurik (1. miesto), Peter Kopko (2. miesto) - celoslovenské kolo RoboRAVE Slovensko 2018 – Maze
      • Družstvo žiakov: Tomáš Lukča, Matúš Iľko, Jakub Suďa - 2. miesto medzinárodné kolo RoboRAVE Slovensko 2019 – kategória záchranár + postup na celosvetové finále v Sydney
      • Družstvo žiakov: Peter Kopko, Samuel Hliva, Matúš Bľacha - 1. miesto medzinárodné kolo RoboRAVE Poland 2019
      • Družstvo žiačok: Kristína Jakubová, Klára Chanáthová, Barbora Mekelová - 1. miesto krajské kolo protopresbyterské kolo Biblická olympiáda 2019
      • Alexandra Janová (1. miesto), Juraj Kolesár (2. miesto) - krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2019 - NJ
      • Družstvo žiakov: Soňa Kolcunová, Laura Breznická, Marek Valčo - 2. miesto celoslovenské kolo Patrí politika do školy? 2019
      • Katarína Ihnatová - úspešný riešiteľ medzinárodná súťaž Rozhoduj o Európe 2018 
      • Júlia Danková - 2. miesto celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo 2019 
      • Družstvo žiačok: Ľudmila Bindasová, Hana Kocáková, Natália Rybarčáková - 2. miesto celoslovenské kolo v speve Ruské slovo 2019
      • Michal Fečo - 1. miesto krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2019
      • Soňa Kolcunová - 2. miesto celoslovenské kolo súťaž moderátorov Sárova Bystrica 2018
      • Peter Guman - 2. miesto celoslovenské kolo Štúrov Zvolen 2018
      • Júlia Danková - 3. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet 2018 - RJ
      • Adrián Baran - 1. miesto celoslovenské kolo vrh guľou a hod diskom 2019
      • Družstvo chlapcov 3. miesto celoslovenské kolo M - SR 2019 – stolný tenis

       

      Všetkým oceneným študentom srdečne blahoželáme. :)