• Školský rok: 2021/2022

    1        Tulach Dominik    IV.B  Best In English

              3. miesto celoslovenské   ANJ   2021-11-26 PhDr. Maroš Mitrik

    2        Klára Babjačková  I.C     Ruské slovo - kategória sólový spev v RJ

              1. miesto      krajské         RUJ   2022-01-18 Mgr. Alena Jacková         

    3        Štefanovová Kristína       III.B  Ruské slovo

              1. miesto      krajské         RUJ   2022-01-24 Mgr. Helena Lengvarská 

    4        Gumanová Simona          II.A   Ruské slovo

              1. miesto      krajské         RUJ   2022-01-24 Mgr. Helena Lengvarská 

    5        Družstvo žiačok              Okresné kolo v cezpoľnom behu

              1. miesto      okresné        TSV   2021-10-14 Mgr. Ján Lengvarský         

    6        Bančanský Tomáš IV.A  Olympiáda v anglickom jazyku

              2. miesto      okresné        ANJ   2022-01-13 PhDr. Maroš Mitrik         

    7        Tomovčíková Simona     II.C    Okresné kolo v cezpoľnom behu

              2. miesto      okresné        TSV   2021-10-14 Mgr. Ján Lengvarský         

    8        Družstvo žiakov              Okresné kolo v cezpoľnom behu

              2. miesto      okresné        TSV   2021-10-14 Mgr. Ján Lengvarský         

    9        Šuličová Natália    I.A     Okresné kolo v cezpoľnom behu

              3. miesto      okresné        TSV   2021-10-14 Mgr. Ján Lengvarský         

    Školský rok: 2020/2021

    1        Martina Maťašová IV.A  Labák online súťaž prírodné vedy

              1. miesto      celoslovenské        INF    2020-09-02 Ing. Ján Motešický   

    2        Štefanovová Kristína       II.B    Ruské slovo - celoslovenské kolo v prednese ruskej poézie a prózy

              1. miesto      celoslovenské        RUJ   2021-02-05 Mgr. Helena Lengvarská 

    3        Ambrozyová Viktória     II.A   Európsky deň jazykov

              1. miesto      celoslovenské        RUJ   2020-10-07 Mgr. Helena Lengvarská 

    4        Kobulnická Alexandra    I.A     Rusko mojimi farbami

              1. miesto      celoslovenské        UKL  2021-05-31 PaedDr. Miroslava Fuňáková      

    5        Tadeáš Fedor        III.C  Celoštátne kolo 3D tlač - 4.ročník

              2. miesto      celoslovenské        INF    0000-00-00 Ing. Ján Motešický   

    6        Kristián Ragančík  III.C  21. ročník ISTROBOT 2021

              3. miesto      celoslovenské        INF    2021-05-31 Ing. Ján Motešický   

    7        Dávid Vincler        III.C  21. ročník ISTROBOT 2021

              3. miesto      celoslovenské        INF    2021-05-31 Ing. Ján Motešický   

    8        Tadeáš Fedor        III.C  Celoštátne kolo 3D tlač - 3.ročník

              3. miesto      celoslovenské        INF    2020-10-28 Ing. Ján Motešický   

    9        Ragančíková Diana         II.C    Jazykový kvet 2021

              3. miesto      celoslovenské        NEJ   2021-06-15 Mgr. Zuzana Zubková     

    10      Marko Sukovský   III.C  Miisa Mars - 3.ročník

              4. miesto      celoslovenské        INF    2021-05-27 Ing. Ján Motešický   

    11      Lukáš Ščerbanovský       III.C  Misia Mars - 3.ročník

              4. miesto      celoslovenské        INF    2021-05-27 Ing. Ján Motešický   

    12      Ivana Durkošová   II.A   Misia Mars 3. ročník

              4. miesto      celoslovenské        INF    2021-05-27 Ing. Ján Motešický   

    13      Ambrozyová Viktória     II.A   Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

              4. miesto      celoslovenské        RUJ   2021-04-08 Mgr. Helena Lengvarská 

    14      Sarik Adam III.B  Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

              ocenenie poroty    celoslovenské        SJL    2021-06-15 PaedDr. Miroslava Fuňáková

    15      Olahová Iveta        II.C    Matematický klokan

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        MAT 2021-04-21 RNDr. Martina Brunovská

    16      Natália Šuľaková  IV.B  Olympiáda podnikový hospodár

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        OBN  2021-04-27 Mgr. Anna Kovaľová

    17      Tomáš Veliký        IV.C  Olympiáda podnikový hospodár

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        OBN  2021-04-27 Mgr. Anna Kovaľová   

    18      Jakub Suďa IV.C  Festival vedy a techniky

              1. miesto      krajské         INF    2021-10-16 Ing. Ján Motešický         

    19      Dávid Vincler        III.C  Festival vedy a techniky

              1. miesto      krajské         INF    2021-10-16 Ing. Ján Motešický         

    20      Ragančíková Diana         II.C    Jazykový kvet 2021

              1. miesto      krajské         NEJ   2021-04-23 Mgr. Zuzana Zubková         

    21      Ambrozyová Viktória     II.A   Krajské kolo olympády v ruskom jazyku

              1. miesto      krajské         RUJ   2021-03-12 Mgr. Helena Lengvarská 

    22      Štefanovová Kristína       II.B    Ruské slovo- súťaž v prednese ruskej poézie a prózy

              1. miesto      krajské         RUJ   2021-01-15 Mgr. Helena Lengvarská 

    23      Lukáš Guman, Samuel Saladiak, Martin Kozák     II.A   Európske dejiny rokov 1900 - 1939 (Olympiáda z dejepisu)

              2. miesto      krajské         DEJ   2021-06-17 Mgr. Radoslav Slivka         

    24      Gumanová Simona          I.A     Ruské slovo -súťaž v prednese ruskej poézie a prózy

              2. miesto      krajské         RUJ   2021-01-15 Mgr. Helena Lengvarská 

    25      Guman Lukáš        II.A   Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

              2. miesto      krajské         SJL    2021-02-12 Mgr. Eva Hrunová

    26      Čurová Alexandra I.B     Olympiáda z nemeckého jazyka

              3. miesto      krajské         NEJ   2021-02-09 Mgr. Radoslav Slivka         

    27      Dávid Vincler        III.C  Stredoškolská odborná činnosť

              4. miesto      krajské         INF    2021-02-17 Ing. Ján Motešický         

    28      Bundová Bibiana   IV.C  Daj fotke príbeh - literárna súťaž

              ocenenie poroty    krajské         SJL    2020-02-18 PaedDr. Miroslava Fuňáková

    29      Tomáš Stanovčák  IV.B  Geografická olympiáda

              úspešný riešiteľ     krajské         GEG  2021-02-26 Mgr. Adela Dzurjaninová       

    30      Peter Sabo   I.C     Geografická olympiáda

              uspešný riešiteľ     krajské         GEG  2021-02-26 Mgr. Adela Dzurjaninová       

    31      Širák Matúš I.C     matematická olympiáda- kategória C

              uspešný riešiteľ     krajské         MAT 2021-03-30 RNDr. Martina Brunovská  

    32      Ambrozyová Viktória     II.A   Majstrovstvá v ruskom jazyku

              1. miesto      medzinárodné        RUJ   2020-11-17 Mgr. Helena Lengvarská 

    33      Štefanovová Kristína       II.B    XI. Medzinárodný Puškinov konkurz

              1. miesto      medzinárodné        RUJ   2021-06-06 Mgr. Helena Lengvarská 

    34      Peter Bartko III.C  21. ročník medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT 2021

              2. miesto      medzinárodné        INF    2021-05-27 Ing. Ján Motešický   

    35      Viliam Kocák        III.C  21. ročník medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT 2021  2. miesto      medzinárodné        INF    2021-05-27 Ing. Ján Motešický      

    36      Ambrozyová Viktória     II.A   II. Medzinárodná online olympiáda v ruskom jazyku ako cudzom  

    3. miesto      medzinárodné        RUJ   2020-12-13 Mgr. Helena Lengvarská 

    37      Štefanovová Kristína       II.B    Dovidenia zima!

              7. miesto      medzinárodné        RUJ   2021-02-28 Mgr. Helena Lengvarská 

    Školský rok: 2019/2020

    1        Janová Alexandra  III.B  Jazykový kvet 2020

              1. miesto      celoslovenské        NEJ   2020-06-16 Mgr. Zuzana Zubková     

    2        Kocáková Hana     II.A   Ruské slovo - sólový spev v RJ

    1. miesto      celoslovenské        RUJ   2020-02-28 Mgr. Alena Jacková      

    3        Kolcunová Soňa    IV.B  Sárova Bystrica

              2. miesto      celoslovenské        SJL    2019-11-22 Mgr. Eva Hrunová     

    4        Štefanovova Kristína       I.B     Celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy "Ruské slovo"

              3. miesto      celoslovenské        RUJ   2020-02-28 Mgr. Helena Lengvarská 

    5        Uhlík Vladimír      IV.B  Festival vedy a techniky celoslovenské kolo

              ocenenie poroty    celoslovenské        INF    2019-11-08 Ing. Ján Motešický

    6        Dominik Šefčík     IV.A  Olympiáda podnikový hospodár

              uspešný riešiteľ     celoslovenské        OBN  2020-04-28 Mgr. Anna Kovaľová   

    7        Jakub Hodor         IV.C  Olympiáda podnikový hospodár

              uspešný riešiteľ     celoslovenské        OBN  0000-00-00 Mgr. Anna Kovaľová   

    8        Ambrozyová Viktória     I.A     II. Medzinárodná online olympiáda SPbGU v RKI       uspešný riešiteľ     celoslovenské        RUJ   2019-12-20      Mgr. Helena Lengvarská

    9        Štefanovová Kristína       I.B     Súťaž v prednese poézie a prózy "RUSKÉ SLOVO"         1. miesto      krajské         RUJ   2020-01-23          Mgr. Helena Lengvarská

    10      Kocáková Hana     II.A   Ruské slovo - sólový spev v RJ

    1. miesto      krajské         RUJ   2020-01-23 Mgr. Alena Jacková         

    11      Kolcunová Soňa    IV.B  Olympiáda zo slovenského jazyka

              1. miesto      krajské         SJL    2020-02-13 Mgr. Eva Hrunová

    12      Kolcunová Soňa    IV.B  Sárova Bystrica - krajské kolo moderátorov Prešov

              1. miesto      krajské         SJL    2019-10-25 Mgr. Eva Hrunová

    13      Družstvo chlapcov-Stolný tenis III.C  Stolný tenis-Krajské kolo

              1. miesto      krajské         TSV   2019-11-19 PaedDr. Ján Guľvas         

    14      Uhlík Vladimír      IV.B  Festival vedy a techniky

              3. miesto      krajské         INF    2019-10-18 Ing. Ján Motešický         

    15      Družstvo chlapcov a dievčat               Atletická súťaž Bystŕice nad Perštejnem

              3. miesto      medzinárodné        TSV   0000-00-00 Mgr. Ján Lengvarský

    16      Ragančík Kristián  II.C    Online Istrobot

              úspešný riešiteľ     medzinárodné        INF    2019-06-14 Ing. Ján Motešický   

    17      Vincler Dávid       II.C    Online Istrobot

              úspešný riešiteľ     medzinárodné        INF    2019-06-14 Ing. Ján Motešický   

    Školský rok: 2018/2019

    1        Koľbik Timotej     III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 – Maze

              1. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    2        Iľko Matúš   II.B    RoboRAVE Slovensko 2018 - hasenie ohňa (postup na RoboRAVE International Čína) 

    1. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický

    3        Dzurik Richard      III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 – Maze

              1. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    4        Suďa Jakub III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 - hasenie ohňa (postup na RoboRAVE International Čína) 

    1. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický

    5        Lukča Tomáš        II.B    RoboRAVE Slovensko 2018 - hasenie ohňa (postup na RoboRAVE International Čína)

              1. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    6        Janová Alexandra  II.B    Jazykový kvet

              1. miesto      celoslovenské        NEJ   2019-06-14 Mgr. Zuzana Zubková     

    7        Baran Adrián        IV.D  Atletika

              1. miesto      celoslovenské        SJL    2019-05-09 PaedDr. Ján Guľvas       

    8        Baran Adrián        IV.D  Atletika

              1. miesto      celoslovenské        TSV   2019-05-09 PaedDr. Ján Guľvas       

    9        Kopko Peter III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 – Maze

              2. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    10      Kolcunová Soňa    III.B  Patrí politika do školy?

              2. miesto      celoslovenské        OBN  2019-03-25 Mgr. Viera Voľanská Huntejová

    11      Breznická Laura    IV.C  Patrí politika do školy?

              2. miesto      celoslovenské        OBN  2019-03-25 Mgr. Viera Voľanská Huntejová

    12      Valčo Marek         IV.C  Patrí politika do školy?

              2. miesto      celoslovenské        OBN  2019-03-25 Mgr. Viera Voľanská Huntejová

    13      Fečo Michal II.D   Jazykový kvet

              2. miesto      celoslovenské        RUJ   2019-06-14 Mgr. Helena Lengvarská 

    14      Danková Júlia       III.A  Celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy "Ruské slovo"

              2. miesto      celoslovenské        RUJ   2019-04-05 Mgr. Helena Lengvarská 

    15      Bindasová Ľudmila, Kocáková Hana, Rybarčáková Natália       I.A          Celoslovenské kolo v speve - Ruské slovo

              2. miesto      celoslovenské        RUJ   2019-04-05 Mgr. Alena Jacková      

    16      Kolcunová Soňa    III.B  Sárova Bystrica

              2. miesto      celoslovenské        SJL    2018-11-30 Mgr. Eva Hrunová     

    17      Hliva Samuel        III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 - hasenie ohňa 

    3. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    18      Bľacha Matúš        III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 - hasenie ohňa 

    3. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    19      Kopko Peter III.B  RoboRAVE Slovensko 2018 - hasenie ohňa

    3. miesto      celoslovenské        INF    2018-10-19 Ing. Ján Motešický   

    20      Družstvo chlapcov-Stolný tenis CH     Stolný tenis-chlapci-Majstrovstvá Slovenská  3. miesto      celoslovenské        TSV   2019-04-03      PaedDr. Ján Guľvas       

    21      Matej Gajdoš         III.D  Festival vedy a techniky, celoslovenské kolo

              ocenenie poroty    celoslovenské        FYZ   2018-11-08 Ing. Ján Motešický   

    22      Kočišová Mária Anna     III.D  Misia Mars2

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        FYZ   2018-12-12 Ing. Ján Motešický   

    23      Chmeľ Timotej      II.B    Misia Mars2

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        FYZ   2018-12-12 Ing. Ján Motešický   

    24      Mekelová Barbora II.A   Misia Mars2

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        FYZ   2018-12-12 Ing. Ján Motešický   

    25      Gajdoš Matej         III.D  Misia Mars2

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        FYZ   2018-12-12 Ing. Ján Motešický   

    26      Motešická Janka    IV.B  Misia Mars2

              úspešný riešiteľ     celoslovenské        FYZ   2018-12-12 Ing. Ján Motešický   

    27      Uhlík Vladimír      III.B  Krajské kolo SOČ 1. miesto      krajské          FYZ   2019-04-05 Ing. Ján Motešický         

    28      Kristína Jakubová, Klára Chanáthová, Barbora Mekelová          III.C a II.A  protopresbyterské kolo Biblickej olympiády v 2. kategórii

              1. miesto      krajské         NAB  2019-03-21 PhDr. Slavomír Kmec         

    29      Janová Alexandra  II.B    Jazykový kvet 2019

              1. miesto      krajské         NEJ   2019-04-08 Mgr. Zuzana Zubková         

    30      Laura Breznická    IV.C  Patrí politika do školy?

              1. miesto      krajské         OBN  2019-03-06 Mgr. Viera Voľanská Huntejová   

    31      Marek Valčo         IV.C  Patrí politika do školy?

              1. miesto      krajské         OBN  2019-03-06 Mgr. Viera Voľanská Huntejová   

    32      Soňa Kolcunová    III.B  Patrí politika do školy?

              1. miesto      krajské         OBN  2019-03-06 Mgr. Viera Voľanská Huntejová   

    33      Danková júlia        III.A  Krajské kolo v prednese poézie a prózy "Ruské slovo"

              1. miesto      krajské         RUJ   2019-03-14 Mgr. Helena Lengvarská 

    34      Fečo Michal II.D   Jazykový kvet

              1. miesto      krajské         RUJ   2019-04-08 Mgr. Helena Lengvarská 

    35      Baran Adrián        IV.D  Krajské kolo v atletike

              1. miesto      krajské         TSV   2019-04-26 PaedDr. Ján Guľvas         

    36      Družstvo chlapcov-Stolný tenis CH     Stolný tenis-Krajské kolo

              1. miesto      krajské         TSV   2019-03-21 PaedDr. Ján Guľvas         

    37      Vaterková Natália  II.B    SOČ

              2. miesto      krajské         GEG  2019-04-05 Mgr. Radoslav Slivka         

    38      KOLESÁR JURAJ         I.C     KRAJSKÉ KOLO súťaže JAZYKOVÝ KVET

              2. miesto      krajské         NEJ   2019-04-08 Mgr. Katarína Chromčová 

    39      Bindasová Ľudmila, Kocáková Hana, Rybarčáková Natália       I.A          Krajské kolo v speve - Ruské slovo

              2. miesto      krajské         RUJ   2019-03-14 Mgr. Alena Jacková         

    40      Marcinčinová Lenka       III.B  Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

              3. miesto      krajské         ANJ   2019-02-13 PhDr. Maroš Mitrik         

    41      Basketbal-chlapci  chlapci         42. ročník o Pohár riad.Gymnázia v Humennom

              3. miesto      krajské         TSV   2018-12-06 PaedDr. Ján Guľvas         

    42      Matej Gajdoš         III.D  Festival vedy a techniky, krajské kolo Košický a Prešovský kraj

              úspešný riešiteľ     krajské         FYZ   2018-10-18 Ing. Ján Motešický   

    43      Zavidná Natália     IV.D  Olympiáda v ruskom jazyku

              úspešný riešiteľ     krajské         RUJ   2019-03-25 Mgr. Helena Lengvarská 

    44      Kopko Peter III.B  RoboRAVE Poland 2019

              1. miesto      medzinárodné        INF    2019-03-20 Ing. Ján Motešický   

    45      Hliva Samuel        III.B  RoboRAVE Poland 2019

              1. miesto      medzinárodné        INF    2019-03-20 Ing. Ján Motešický   

    46      Bľacha Matúš        III.B  RoboRAVE Poland 2019

              1. miesto      medzinárodné        INF    2019-03-20 Ing. Ján Motešický   

    47      Lukča Tomáš        II.B    RoboCup Junior Slovensko - kategória záchranár (postup na celosvetové finále v Sydney)

              2. miesto      medzinárodné        INF    2019-03-28 Ing. Ján Motešický   

    48      Iľko Matúš   II.B    RoboCup Junior Slovensko - kategória záchranár (postup na celosvetové finále v Sydney)

              2. miesto      medzinárodné        INF    2019-03-28 Ing. Ján Motešický   

    49      Suďa Jakub II.A   RoboCup Junior Slovensko - kategória záchranár (postup na celosvetové finále v Sydney)

              2. miesto      medzinárodné        INF    2019-03-28 Ing. Ján Motešický   

    50      Motešická Janka    IV.B  European Union Contest for Young Scient Írsko (udelená špeciálna cena)

              ocenenie poroty    medzinárodné        BIO   2018-09-19 Ing. Ján Motešický   

    51      Branislav Čakurda II.D   Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- bronzová úroveň   ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    52      Klára Bálintová     IV.D  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- bronzová úroveň   ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    53      Alexandra Sidorová        IV.B  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- strieborná úroveň

              ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14 Mgr. Viera Voľanská Huntejová      

    54      Katarína Miková   IV.D  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- bronzová úroveň   ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    55      Viktor Hankovský IV.D  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- strieborná úroveň  ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    56      Julíana Macková   IV.D  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- bronzová úroveň   ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    57      Sidorová Alexandra        IV.B  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu - strieborná úroveň

              ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14 PhDr. Eva Krišandová 

    58      Františka Smolejová       IV.B  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- strieborná úroveň

              ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14 Mgr. Viera Voľanská Huntejová      

    59      Samuel Kuchár      IV.B  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- strieborná úroveň  ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    60      Filip Jozefov         IV.D  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu- strieborná úroveň  ocenenie poroty    medzinárodné        DEJ   2018-09-14      Mgr. Viera Voľanská Huntejová        

    61      Ivana Baníková     III.B  Projektová súťaž v Salzburgu "Alles Chemie - nachhaltig und innovativ"

              ocenenie poroty    medzinárodné        CHE  2019-05-09 RNDr. Silvia Konečná     

    62      Kristína Lazurová III.B  Projektová súťaž v Salzburgu "Alles Chemie - nachhaltig und innovativ"

              ocenenie poroty    medzinárodné        CHE  2019-05-09 RNDr. Silvia Konečná     

    63      Alena Jančíková    III.B  Projektová súťaž v Salzburgu "Alles Chemie - nachhaltig und innovativ"

              ocenenie poroty    medzinárodné        CHE  2019-05-09 RNDr. Silvia Konečná     

    64      Dajana Bozdošová III.B  Projektová súťaž v Salzburgu "Alles Chemie - nachhaltig und innovativ"

              ocenenie poroty    medzinárodné        CHE  2019-05-09 RNDr. Silvia Konečná     

    65      Branislav Čakurda II.D   Projektová súťaž v Salzburgu "Alles Chemie - nachhaltig und innovativ"

              ocenenie poroty    medzinárodné        SJL    2019-05-09 RNDr. Silvia Konečná     

    66      Katarína Ihnatová  III.D  Rozhoduj o Európe

              uspešný riešiteľ     medzinárodné        OBN  2018-12-07 Mgr. Viera Voľanská Huntejová