• Prvý termin: 3. máj 2021

    Druhy termin: 10. máj 2021

     

    Pozvánka na prijímaciu skúšku bude odoslaná uchádzačovi , resp. jeho zákonnému zástupcovi.