• Termíny prijímacích skúšok

        • Prvý termín                         2. máj 2022

          Druhý termín                      9.máj 2022