• Zloženie RRZ pri GCD  v školskom roku  2018/2019

     • Mgr. Lenka Kocáková
     • Mgr. Lenka KocákováII.A
     • Anna Peštová
     • Anna PeštováII.B
     • Erika Bumberová
     • Erika BumberováII.C
     • Martin Maťaš
     • Martin MaťašIII.A
     • Libuša Pawlak
     • Libuša PawlakIII.B
     • Peter Novák
     • Peter NovákIII.C
     • Henrieta Fečová
     • Henrieta FečováIII.D
     • PhDr. Terézia Terifajová
     • PhDr. Terézia TerifajováIV.A
     • Miroslav Dzurik
     • Miroslav DzurikIV.B
     • Marcela Dobranská
     • Marcela DobranskáIV.C
     • Ing. Arch. Jozef Bednár
     • Ing. Arch. Jozef Bednár IV.D