• Zloženie RRZ pri GCD  v školskom roku  2019/2020

    1. A    JUDr. Branislav Piršč
    1. B    Róbert Tutko
    1. C    Mgr. Mária Širáková
    2. A    Ing. Alfonz Kobielský - predseda
    2. B    Silvia Haňová
    2. C     František Tirpák
    3. A    Mgr. Lenka Kocáková
    3. B    Ing. Lucia Hrešková
    3. C    Erika Bumberová
    4. A    Martin Maťaš
    4. B    Libuša Pawlak
    4. C    Peter Novák