• Zloženie rady školy

    • predseda RŠ:

     • PhDr. Maroš Mitrik


     členovia:

     • PhDr. Terézia Terifajová
     • Ing. Monika Motešická
     • Mgr. Emília Antolíková
     • PaedDr. Bernadeta Petrová
     • Anna Kakošová
     • Františka Smolejová
     • Hon.konzul Ukrajiny Stanislav Obický
     • MUDr. Ing. Marek Fedor
     • RNDr. Miron Blaščák
     • MUDr. Jaroslav Výrostko