• Zloženie rady školy

    • predseda RŠ:

     • PhDr. Maroš Mitrik

      

     členovia:

     • Mgr. Emília Antolíková
     • RNDr. Miron Blaščák
     • MUDr. Ing. Marek Fedor
     • Anna Kakošová
     • Ing. Alfonz Kobielsky
     • Mgr. Peter Kocák
     • Hon.konzul Ukrajiny Stanislav Obický
     • PaedDr. Bernadeta Petrová
     • Ľudmila Bindasová
     • Miron Blaščák