• Výzva: Nákup športovej výbavy pre telocvičňu - podpora rozvoja športu