• Všeobecný modul  – bez zamerania – je univerzálnou  prípravou pre štúdium na vysokej škole - vyvážený vzdelávací program pre žiakov, ktorí sa potrebujú rozhodnúť, aký vysokoškolský odbor budú študovať. Je tiež vhodný pre spoločenskovedne a jazykovo zameraných žiakov. Ako rozširujúci voliteľný predmet obsahuje školskú cvičnú firmu  na rozvoj finančnej gramotnosti a vytvára priestor pre kvalitné jazykové vzdelávanie.