• Mladý Daxner

    S manželkou Xéniou a deťmi vo Vranove nad Topľou

    Cyril Daxner

    Cyril busta

    čestný názov gymnázia