• Erasmus Days je medzinárodné podujatie venované šíreniu povedomia vo verejnosti o projektoch programu Erasmus+. Naša škola sa pred rokom zapojila do tohto programu spoločne s partnerskými školami z Poľska, Turecka, Grécka, Litvy a Talianska so spoločným projektom pod názvom „All Disease Begins In the Gut“ (Všetky choroby sa začínajú v tráviacom trakte). Projekt sa venuje téme probiotík a zdravej výživy hlavne v súvislosti so stravovacími návykmi mladej generácie, ktorá, úprimne, vo všeobecnosti veľmi nevenuje tejto veci dostatočnú pozornosť. V rámci nášho projektu, ktorý je takisto ako mnoho iných odvetví každodenného života poznačený pandémiou, sa snažíme pokračovať v činnosti, aj napriek nepriazni osudu, v online priestore. Komunikujeme, riešime, modifikujeme a plánujeme veci v nádeji, že sa všetko vráti do starých koľají a budeme sa môcť navzájom navštíviť a vymeniť si skúsenosti, pracovať na spoločných témach a aj na chvíľu privoňať k iným kultúram a spôsobu ich života. Preto sme sa spoločne rozhodli zorganizovať online podujatie s názvom „Covid can´t stop us“, ktoré sa uskutoční dňa 16.10.2020 od 10:00, na ktorom sa študenti zapojených škôl prvý krát uvidia. V rámci programu podujatia koordinátori z Poľska predstavia nový časový harmonogram aktivít, jednotlivé školy, mestá a študenti sa predstavia, odprezentujú svoje mesto a školu, popracujú vo workshopoch a zahrajú si aj kahoot kvíz. Platformou na realizáciu bude aplikácia Webex, ktorá poskytuje neobmedzený čas na online konferencie. Dúfame, že toto online stretnutie nebude jediné virtuálne, ale že budeme môcť zrealizovať všetky naplánované mobility a aktivity pre našich študentov. Fingers crossed J (Aby sme učinili zadosť aj jazykovému zákonu: Držme si prstyJ) #erasmusdays, #erasmusdaysSK, #erasmusplusSK

   PhDr. Maroš Mitrik, koordinátor projektu na GCD Vranov nad Topľou

   Logo nášho projektu, ktoré je výsledkom hlasovania všetkých zúčastnených škôl:

    

   • Projekt Erasmus+ - Výmena dobrej praxe

   • Názov projektu: Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte

    Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

    Gymnázium Cyrila Daxnera s partnerskými strednými školami z Turecka (Istanbul), Grécka (Nafpaktos), Talianska (Palermo), Litvy (Klaipeda) a koordinátorskou školou z Poľska (Poznaň) úspešne prešli výberom školských projektov a získali pre svoj projekt grant na podporu realizácie plánovaných aktivít. Grant pokrýva náklady na manažment a implementáciu projektu a rovnako aj na pokrytie nákladov súvisiacich s mobilitami učiteľov a študentov pri projektových stretnutiach.

    Téma projektu je zameraná na výskum probiotík a prebiotík a ich benefitov pre zdravý životný štýl. Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl, zvýšiť povedomie o zdraví a témach súvisiacich s výživou teoretickou prípravou, prednáškami s odborníkmi, ale aj realizáciou praktických činností v laboratóriách a na workshopoch. Každá škola pripravila plán aktivít, ktoré sa budú realizovať na spoločných stretnutiach a rovnako aj počas trvania projektu.

    Koncepcia projektu presahuje niekoľko disciplín od cudzieho jazyka (anglický jazyk je pracovným jazykom) cez biológiu, chémiu, IKT až po ekonomicky zamerané disciplíny. Výsledným produktom bude brožúra resp. e-kniha s výsledkami, kuchárska kniha s receptami zameranými na zdravú výživu, videá, prezentácie a blogy na túto tému. Súčasťou projektu je aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami, čo dodá projektu širší kontext a záber aj po odbornej stránke. Cieľovou skupinou projektu sú hlavne tínedžeri, ktorých stravovacie návyky vykazujú veľkú mieru náchylnosti na nezdravú resp. zdraviu neprospievajúcu stravu.

    Projekt sa začne spoločným stretnutím učiteľov na partnerskej škole v Turecku v novembri 2019 a bude pokračovať ďalšími 5 stretnutiami na jednotlivých školách až po záverečné v Poľsku v máji 2021.    

     

    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: PhDr. Maroš Mitrik (m.mitrik@gcd.sk)

      

   • POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

   • RNDr. Vlasta Demečková, PhD je tohtoročnou laureátkou ocenenia L´Oreal – UNESCO pre vedkyne do 45 rokov a pôsobí v Ústave biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Cieľom jej projektu je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). „Ochorenia IBD predstavujú chronické celoživotné zápalové ochorenia tráviaceho traktu postihujúce najmä mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Neliečené ochorenie môže viesť k vážnym komplikáciám, napríklad k rakovine hrubého čreva a následne až k smrti. V rámci týchto ochorení zohráva dôležitú úlohu črevná mikroflóra, ako aj abnormálna imunologická reakcia organizmu vedúca k zápalu črevnej sliznice. Súčasný výskum účinku probiotík je vo veľkej miere zameraný práve na ich schopnosti modifikovať intestinálnu mikroflóru s cieľom znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s IBD. Vhodne vyselektované probiotiká spolu s nanočasticami môžu predstavovať efektívne modulátory črevnej imunity aj v rámci novej fekálnej mikrobiálnej terapie,“ vysvetľuje Vlasta Demečková.

     

   • Predstavujeme našich partnerov

   • TALIANSKO

    Liceo Scientificko Statale „Benedetto Croce“ je stredná štátna škola, ktorá sa špecializuje na vedecké predmety. Študuje tu 1500 študentov prichádzajúcich z rôznych častí mesta Avezzano a jej okolitých dedín. Študenti tejto školy zvyčajne pokračujú na univerzite a úspešne sa dostanú do vedeckých odborov. Hlavným cieľom školy je pripraviť študentov na úspešné zvládnutie univerzity alebo pracovnej kariéry tým, že sú vedení k nadobudnutiu sebadôvery, efektívnemu využívaniu anglického jazyka a moderných technológií. No najmä k povedomiu o svojich vlastných záujmoch a schopnostiach, aby mohli šíriť svoje myšlienky aj v európskom rozmere. Riaditeľom školy je Simonetta Calafiore a zástupca riaditeľa školy je Giuseppe Marino. Spoločnými silami sa posledných 5 rokov snažia o efektívnu výučbu svojich študentov, čo zahŕňa aj participáciu na projekte Erasmus+

    TURECKO

    Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anatolian je stredná škola nachádzajúca sa v Istanbule. Škola sa sústreďuje na predmety ako sú cudzie jazyky (angličtina, nemčina), ale i iné. Nachádza sa tu chemické laboratórium, fyzikálne laboratórium, počítačová učebňa, knižnica, konferenčná hala a taktiež veľká športová telocvičňa. Na škole študuje 692 študentov a pracuje 53 zamestnancov. Po skončení školy mnoho študentov úspešne pokračuje v štúdiu na rôznych univerzitách v Turecku a niektorí z nich i v Európe. Medzinárodné projekty  mali na škole obrovský dopad na sebavedomie študentov, na ich dochádzku, akademický vývoj a motiváciu. Vďaka tomu sa škola rozhodla zapojiť aj do projektu Erasmus+. Tím tejto školy je zložený z učiteľov, ktorí sú skúsení v medzinárodných projektoch a sú prístupní novým nápadom a spolupráci

    GRÉCKO

    EPAL Nafpaktou je verejná Odborná stredná škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním odborného vzdelávania a prípravy, keďže začala svoju činnosť v roku 1965 ako nižšia technická škola. Doteraz mala niekoľko názvov a od roku 2013 sa znova volá Epaggelmatiko Lykeio Nafpaktou (EPAL Nafpaktou). EPAL Nafpaktou sa nachádza v Nafpaktos, malom prímorskom meste neďaleko mesta Patras. Momentálne na EPAL Nafpaktou študuje 300 študentov, rozdelených do rôznych kurzov, od estetiky cez turizmus až po elektroniku.  Ako stredná odborná škola musíme kombinovať teoretické poznatky a zároveň ich praktické využitie. Učí tu 50 učiteľov pracujúcich v týchto predmetoch, ktorí majú za hlavný cieľ poskytnúť kvalitné stredoškolské vzdelanie, dať žiakom nové poznatky, zručnosti a schopnosti v rámci venovania sa životnému prostrediu, aby si vybudovali sebaúctu a nabrali životné skúsenosti. V medzinárodných projektoch boli zapojení študenti a učitelia so záujmom a to otvorilo cestu  k vyučovaniu v európskej kvalite, komunikácii v cudzom jazyku a rozvíjania vedomostí používania ICT strojov. V týchto projektoch boli študenti a učitelia zapojení s túžbou a to otvorilo cestu ku vzdelávaniu európskych hodnôt, komunikácie v cudzom jazyku a vývoj poznania použitím aj IKT nástrojov.

    POĽSKO

    Stredná škola Nr. 20 sa nachádza v Poznani. Na  škole študuje 450 študentov a vyučuje 60 učiteľov. Sú tu rôzne typy tried ako napr. športové, IT, umelecké a dramatické, žurnalistické, jazykové / psychologické. Športové triedy sa venujú futbalu, hádzanej, volejbalu a boli ocenené najvyššími cenami v basketbale. Škola spolupracuje s Univerzitou v Poznani s triedou žurnalistiky a SWPS Univerzitou Sociálnych a Humanitných vied s jazykovými / psychologickými triedami. Študenti sa učia 4 rôzne jazyky. Angličtina je povinná pre každého, no študenti si môžu vyberať z nemčiny, španielčiny, francúzštiny a ruštiny. Počas posledných rokov sa na škole uskutočnili exkurzie do Anglicka a výmeny študentov s Nemeckom a Španielskom. Škola od svojich učiteľov očakáva pozitívny postoj a plnú podporu realizovaniu medzinárodných projektov. Škola sa nachádza na predmestí obývanom priemerne žijúcimi a niektorí naši študenti pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Niektoré deti pochádzajú z rodín so sociálnymi problémami. Pre nich je projekt jedinou šancou získať životnú skúsenosť s cudzími ľuďmi a kultúrami. Účasť na predošlých projektoch programu Comenius mala efekt na rozvoj medzikultúrnej kompetencie pre študentov, rodičov a učiteľov. Osoba zodpovedná za projekt Erasmus+ na škole rozpráva plynulou angličtinou a má výbornú skúsenosť s medzinárodnými projektami, keďže ona sama sa štyroch z nich zúčastnila.

    LITVA

    Škola turizmu/cestovného ruchu v Klaipede je odborná škola, ktorá poskytuje sekundárne vzdelanie v tomto odbore. Pripravuje budúcich špecialistov: turizmu, trhových  špecialistov (asistentov, manažérov trhu,  účtovníkov), cateringu (kuchárov, čašníkov) a športových špecialistov (organizátorov aktivít športových klubov). Škola má 700 žiakov a 60 učiteľov. Škola má ubytovňu/internát, malý učňovský hotel a kvalitne vybavené praktické tréningové centrum s najnovšími technológiami pre kuchárov, cukrárov, čašníkov, turistických pracovníkov, organizátorov aktivít športových klubov a špecialistov na rekreáciu. Nájdeme tu aj modernú knižnicu a čitáreň. Škola má značné skúsenosti v projektoch ako sú Leonardo da Vinci, Comenius, Youth in action a Erasmus+. Figurovala ako prijímacia a odovzdávacia organizácia a tiež ako partner a koordinátor projektu. Uskutočnené boli v priemere 4 projekty ročne. Škola turizmu v Klaipede nadobudla rozsiahle skúsenosti organizáciou výmenných návštev a prijímaním usilovných žiakov a učiteľov zo zahraničia.

  • Erasmus+ na Gymnáziu C. Daxnera

    

   V meste Istanbul, kde naozaj cítite a vidíte, že fakt stojíte na križovatke kultúr, náboženstiev a kontinentov, sa konalo prvé projektové stretnutie programu Erasmus+.

   Na tomto stretnutí, na ktorom sa zúčastnili učitelia z partnerských škôl, bolo cieľom bolo spoznať sa, nastaviť komunikáciu, dohodnúť sa na spoločnom postupe práce na projekte a venovať sa téme aj po odbornej stránke. Tureckí partneri pripravili program, ktorý bol kombináciou odborných prednášok a pracovných workshopov. V prvý deň stretnutia sme absolvovali prednášku s odborníčkou na výživu a v popoludňajších hodinách nám, predviedla prípravu superpotraviny – nakladanej kyslej kapusty. My sme na oplátku poradili ako vylepšiť získavanie šťavy z kapusty pri nakladaní do väčšieho suda spôsobom typickým pre náš región – dusením bosými nohami J. V priebehu ďalšieho dňa sme si vypočuli prednášku lekára – internistu, v ktorej sa venoval téme z medicínskeho uhla pohľadu. Pomedzi prednášky a workshopy sme sa zoznamovali aj so školou a v debatách porovnávali edukačné systémy v rámci Európy. V Turecku sa napríklad rozhodli experimentálne zaviesť na 28 vybraných stredných školách predmety, ktoré rozvíjajú aj manuálne zručnosti ako sú technické práce, umelecké aktivity alebo dielňa s vybavením na prácu s elektrickými zariadeniami.

   Predposledný deň stretnutia bol venovaný prehliadke tohto multikultúrneho mesta. Pätnásť miliónov obyvateľov, hustá dopravná sieť, vrátane lodnej dopravy, ktorá slúži ako mestská hromadná doprava, diaľnice pretínajúce mesto rôznymi smermi, metro, električky, autobusy a taxíky a autá, ktoré vytrubujú a rešpektujú len červenú na semafore – miestami to vyzerá ako organizovaný chaos, ale máte pocit, že to funguje. Naši kolegovia nás týmto bludiskom previedli na miesta, ktoré v Istanbule musíte navštíviť – Hagia Sofia, Sultánov palác Topkapi, Basilica Cistern a Grand Bazaar. Už to je aj Ázia s mešitami a spevom muezínov, ktorí zvolávajú na modlitby, ale ešte stále máte z mesta európsky pocit aj vďaka kresťanským kostolom, ľuďom oblečeným v štandardných európskych odevoch a používajúcich moderné technológie na každom kroku.

   V tomto školskom roku nás ešte čakajú dve projektové stretnutia – jedno v Palerme, na ktorom sa zúčastnia aj študenti škôl a to druhé, na ktoré sa obzvlášť tešíme, na našej škole v máji 2020. Už teraz plánujeme aktivity a zostavujeme program stretnutia pre našich partnerov, aby z nášho mesta a našej krajiny odišli s pozitívnymi zážitkami, rovnako ako my. Mimochodom, viete ako sa po turecky povie šálka? Pre nás nič nové – findža. smiley

   PhDr. Maroš Mitrik, koordinátor projektu

   Akékoľvek vyjadrenie názoru v texte je názorom autora textu. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

    • Prednáška

    • Dňa  29.11.2019 sa na pôde našej školy organizovala prednáška s laureátkou L'Oreal - UNESCO a vysokoškolskou pedagogičkou PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Vlastou Demečkovou, PhD na tému „Probiotiká a prebiotiká, ich význam pre zdravie človeka“.  Dozvedeli sme sa nielen o tom, čo probiotiká a prebiotiká sú, ale aj o ich výskyte a význame v ľudskom  organizme. Hovorili sme o účinkoch črevnej mikroflóry, ako sa môže narušiť a naopak ako podporiť jej správne fungovanie, čím sme prešli aj k téme bio liečby a súčasných výskumov na liečbu nielen črevných chorôb a problémov s imunitným sytémom, ale taktiež aj onkologických ochorení. Na konci prednášky sme mali možnosť viesť diskusiu a opýtať sa na všetko, čo nás ešte zaujímalo, aby sme téme ešte lepšie porozumeli.

      

     On 29th November, a lecture about probiotics and prebiotics was held at our school with a laureate L'Oreal - UNESCO and a university teacher PF UPJŠ RNDr. Vlasta Demečková,  PhD.. We've learned not only about what probiotics and prebiotics are, but also about their appearance and importance in human body. We talked about  effects of intestinal microflora, how it can be disturbed or, on the other hand, how to support its proper functioning. Because of that we talked about bio therapy and current surveys not only for intestinal diseases and imunity problems, but also for cancer. At the end of the lecture we had a discussion where we could ask anything for our better understanding of this issue.

     Veronika Babinčáková, III.C

   • Napísali o nás

   • Napísali o nás v printových médiách (zväčšenie).

      

     

  • Virtual Mobility Palermo

   16. – 18.3.2021

    

   V prvý deň, ktorým bol utorok, sme začali privítaním, ktoré bolo na začiatku trošku chaotické (keďže nás bolo viac ako 80), ale akonáhle sme sa zaradili do osobitných skupín so študentami z rôznych krajín a moderátormi, šlo to lepšie. Čo nový deň, to nová skupinka, takže zoznamovacie aktivity boli zaujímavé a odlišné každý deň. V prvý deň sme sa predstavovali a tvorili niekoľko otázok o našich krajinách formou true/false, takže to bolo jednoduché a zároveň efektívne. Páčilo sa nám, že sa stále do komunikácie zapájali všetci. Neskôr sme sa zúčastnili prednášky s profesorom Glammancom z Palermskej Univerzity, ktorý nám povedal niečo o probiotikách a prebiotikách. Nasledovná diskusia bola plná otázok a dozvedeli sme sa odpovede na všetko, čo nás zaujímalo ohľadom tejto témy. V stredu sme začali diskusiou v skupinkách o cudzích jazykoch, ktoré sa na našich školách učíme a o ich výučbe počas dištančného vzdelávania. Taktiež sme sa dozvedeli, že v niektorých krajinách stále funguje prezenčná výučba, takže vieme aj o tom, ako sa momentálna situácia v týchto krajinách rieši. Potom nasledovala prednáška a diskusia o alkohole s profesorom Craxi, ktorý dal do pozornosti najmä ochorenia pečene spôsobované požívaním alkoholických nápojov. A profesorka Picone nám takisto povedala aj o syndróme FAS, a vysvetlila nám aké nebezpečenstvo hrozí deťom, ktorých matky požívajú alkohol počas vývoja bábätka v maternici. V posledný deň sme sa venovali jedlám, ktoré sú tradičné pre jednotlivé krajiny a sú plné probiotických látok. Dozvedeli sme sa niekoľko nových a zaujímavých receptov. Tieto jedlá sme vďaka aplikácii Padlet map mohli nájsť priradené ku konkrétnym mestám či krajinám. Na záver sme sa všetci zúčastnili kvízu Kahoot, ktorý bol plný otázok, na ktoré odpovede sme sa dozvedali v posledných 3 dňoch. Nakoniec sme vypĺňali formulár o našich dojmoch, teda sme mali možnosť vyjadriť sa aj my. Končilo to verejným komentárom a poďakovaním.

   Tieto tri dni a tento projekt hodnotíme pozitívne, bolo to zaujímavé a naopak ani náhodou stresujúce. Naučili sme sa veľa o kultúrach iných krajín a taktiež niečo o vede a chorobách vďaka pozvaným profesorom. Všetci študenti a učitelia boli milí a komunikatívni, dalo sa s nimi skvele porozprávať. Vybrali si výbornú metódu učenia vďaka kvízom a prezentáciám, všetko sme si zapamätávali zábavnejšou a zaujímavejšou formou. Ďakujeme za túto možnosť a určite si to radi zopakujeme aj nabudúce!

  • Virtuálna mobilita Palermo, Taliansko

    

   Od utorka 16.3. do štvrtka 18.3.2021 sme sa s Erasmus+ tímom z našej školy zúčastnili prvej virtuálnej mobility v našom projekte All Disease Begins in the Gut. O takomto čase pred rokom by sme sa boli stretli fyzicky v Palerme, avšak začínajúca pandémia spôsobila, že sme museli odložiť všetky plánované aktivity na neurčito. Po niekoľkých online stretnutiach sme sa rozhodli, že zorganizujeme virtuálnu mobilitu a pravdupovediac sme nevedeli, čo nás čaká. Pre všetkých to bola premiéra, takže sme sa nevyhli „zbieraniu skúseností“ s organizáciou a realizáciou takéhoto podujatia. Okrem toho, predpokladaný počet účastníkov prekročil číslo 80, čo je naozaj dosť veľa. Ak neviete, do čoho idete, nemáte ani obavy, pretože neviete, čoho sa vlastne obávať, takže sme boli plní entuziazmu a motivácie J.

   Všetko prebiehalo na platforme Zoom, ktorá poskytla priestor pre všetky zúčastnené krajiny (v každej krajine sa totiž na dištančné vzdelávanie používa iná platforma) a aj externých hostí, ktorí spestrili program odbornými webinármi.

   Aktivity boli rozdelené na spoločné a skupinové a zahŕňali prednášky profesorov z Palermskej Univerzity s následnou diskusiou, počas ktorej študenti kládli otázky a dostávali fundované odpovede. V skupinách prebiehali spočiatku zoznamovacie aktivity, keďže sme sa videli prvýkrát a diskusie na každodenné témy spojené s online výučbou. Každá skupina mala svojho moderátora, ktorými boli učitelia z partnerských škôl, takže výmena skúseností a pocitov mala naozaj medzinárodný charakter. V priebehu dní sa študenti mali možnosť bližšie spoznať a vymeniť si názory, dojmy a poznatky, vďaka ktorým mohli spolupracovať na zadaných úlohách. Posledný deň mobility mal trochu voľnejší charakter, nechýbal kvíz pre všetkých účastníkov mobility na  platforme Kahoot! so zameraním na to, čo mali študenti možnosť zažiť a naučiť sa z prednášok a skupinovej práce. Na záver sme sa všetci vyjadrili k celej udalosti v hodnotiacom dotazníku.

   Priebežná spätná väzba od partnerov a aj našich študentov je veľmi pozitívna a celú akciu považujú za vydarenú a prínosnú a, prirodzene, najviac sa všetci tešia na možnosť osobného stretnutia, ktoré, dúfajme, bude už čoskoro možné. Stačí si pozrieť video na priloženom linku:

   https://youtu.be/0syUCxdK50s

   PhDr. Maroš Mitrik, Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou

   zoznam účastníkov J