• Projekt Erasmus+ - Výmena dobrej praxe

    Názov projektu: Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte

    Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

    Gymnázium Cyrila Daxnera s partnerskými strednými školami z Turecka (Istanbul), Grécka (Nafpaktos), Talianska (Palermo), Litvy (Klaipeda) a koordinátorskou školou z Poľska (Poznaň) úspešne prešli výberom školských projektov a získali pre svoj projekt grant na podporu realizácie plánovaných aktivít. Grant pokrýva náklady na manažment a implementáciu projektu a rovnako aj na pokrytie nákladov súvisiacich s mobilitami učiteľov a študentov pri projektových stretnutiach.

    Téma projektu je zameraná na výskum probiotík a prebiotík a ich benefitov pre zdravý životný štýl. Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl, zvýšiť povedomie o zdraví a témach súvisiacich s výživou teoretickou prípravou, prednáškami s odborníkmi, ale aj realizáciou praktických činností v laboratóriách a na workshopoch. Každá škola pripravila plán aktivít, ktoré sa budú realizovať na spoločných stretnutiach a rovnako aj počas trvania projektu.

    Koncepcia projektu presahuje niekoľko disciplín od cudzieho jazyka (anglický jazyk je pracovným jazykom) cez biológiu, chémiu, IKT až po ekonomicky zamerané disciplíny. Výsledným produktom bude brožúra resp. e-kniha s výsledkami, kuchárska kniha s receptami zameranými na zdravú výživu, videá, prezentácie a blogy na túto tému. Súčasťou projektu je aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami, čo dodá projektu širší kontext a záber aj po odbornej stránke. Cieľovou skupinou projektu sú hlavne tínedžeri, ktorých stravovacie návyky vykazujú veľkú mieru náchylnosti na nezdravú resp. zdraviu neprospievajúcu stravu.

    Projekt sa začne spoločným stretnutím učiteľov na partnerskej škole v Turecku v novembri 2019 a bude pokračovať ďalšími 5 stretnutiami na jednotlivých školách až po záverečné v Poľsku v máji 2021.    

     

    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: PhDr. Maroš Mitrik (m.mitrik@gcd.sk)