• Projekt Erasmus+ - Výmena dobrej praxe

  • Názov projektu: Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte

   Trvanie projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021

   Gymnázium Cyrila Daxnera s partnerskými strednými školami z Turecka (Istanbul), Grécka (Nafpaktos), Talianska (Palermo), Litvy (Klaipeda) a koordinátorskou školou z Poľska (Poznaň) úspešne prešli výberom školských projektov a získali pre svoj projekt grant na podporu realizácie plánovaných aktivít. Grant pokrýva náklady na manažment a implementáciu projektu a rovnako aj na pokrytie nákladov súvisiacich s mobilitami učiteľov a študentov pri projektových stretnutiach.

   Téma projektu je zameraná na výskum probiotík a prebiotík a ich benefitov pre zdravý životný štýl. Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl, zvýšiť povedomie o zdraví a témach súvisiacich s výživou teoretickou prípravou, prednáškami s odborníkmi, ale aj realizáciou praktických činností v laboratóriách a na workshopoch. Každá škola pripravila plán aktivít, ktoré sa budú realizovať na spoločných stretnutiach a rovnako aj počas trvania projektu.

   Koncepcia projektu presahuje niekoľko disciplín od cudzieho jazyka (anglický jazyk je pracovným jazykom) cez biológiu, chémiu, IKT až po ekonomicky zamerané disciplíny. Výsledným produktom bude brožúra resp. e-kniha s výsledkami, kuchárska kniha s receptami zameranými na zdravú výživu, videá, prezentácie a blogy na túto tému. Súčasťou projektu je aj spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami, čo dodá projektu širší kontext a záber aj po odbornej stránke. Cieľovou skupinou projektu sú hlavne tínedžeri, ktorých stravovacie návyky vykazujú veľkú mieru náchylnosti na nezdravú resp. zdraviu neprospievajúcu stravu.

   Projekt sa začne spoločným stretnutím učiteľov na partnerskej škole v Turecku v novembri 2019 a bude pokračovať ďalšími 5 stretnutiami na jednotlivých školách až po záverečné v Poľsku v máji 2021.    

    

   V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: PhDr. Maroš Mitrik (m.mitrik@gcd.sk)

     

  • POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁR

  • RNDr. Vlasta Demečková, PhD je tohtoročnou laureátkou ocenenia L´Oreal – UNESCO pre vedkyne do 45 rokov a pôsobí v Ústave biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Cieľom jej projektu je výskum účinku probiotík a ich schopnosti znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čriev (IBD). „Ochorenia IBD predstavujú chronické celoživotné zápalové ochorenia tráviaceho traktu postihujúce najmä mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Neliečené ochorenie môže viesť k vážnym komplikáciám, napríklad k rakovine hrubého čreva a následne až k smrti. V rámci týchto ochorení zohráva dôležitú úlohu črevná mikroflóra, ako aj abnormálna imunologická reakcia organizmu vedúca k zápalu črevnej sliznice. Súčasný výskum účinku probiotík je vo veľkej miere zameraný práve na ich schopnosti modifikovať intestinálnu mikroflóru s cieľom znormalizovať imunitné reakcie u pacientov s IBD. Vhodne vyselektované probiotiká spolu s nanočasticami môžu predstavovať efektívne modulátory črevnej imunity aj v rámci novej fekálnej mikrobiálnej terapie,“ vysvetľuje Vlasta Demečková.

    

  • Predstavujeme našich partnerov

  • TALIANSKO

   Liceo Scientificko Statale „Benedetto Croce“ je stredná štátna škola, ktorá sa špecializuje na vedecké predmety. Študuje tu 1500 študentov prichádzajúcich z rôznych častí mesta Avezzano a jej okolitých dedín. Študenti tejto školy zvyčajne pokračujú na univerzite a úspešne sa dostanú do vedeckých odborov. Hlavným cieľom školy je pripraviť študentov na úspešné zvládnutie univerzity alebo pracovnej kariéry tým, že sú vedení k nadobudnutiu sebadôvery, efektívnemu využívaniu anglického jazyka a moderných technológií. No najmä k povedomiu o svojich vlastných záujmoch a schopnostiach, aby mohli šíriť svoje myšlienky aj v európskom rozmere. Riaditeľom školy je Simonetta Calafiore a zástupca riaditeľa školy je Giuseppe Marino. Spoločnými silami sa posledných 5 rokov snažia o efektívnu výučbu svojich študentov, čo zahŕňa aj participáciu na projekte Erasmus+

    

   TURECKO

   Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anatolian je stredná škola nachádzajúca sa v Istanbule. Škola sa sústreďuje na predmety ako sú cudzie jazyky (angličtina, nemčina), ale i iné. Nachádza sa tu chemické laboratórium, fyzikálne laboratórium, počítačová učebňa, knižnica, konferenčná hala a taktiež veľká športová telocvičňa. Na škole študuje 692 študentov a pracuje 53 zamestnancov. Po skončení školy mnoho študentov úspešne pokračuje v štúdiu na rôznych univerzitách v Turecku a niektorí z nich i v Európe. Medzinárodné projekty  mali na škole obrovský dopad na sebavedomie študentov, na ich dochádzku, akademický vývoj a motiváciu. Vďaka tomu sa škola rozhodla zapojiť aj do projektu Erasmus+. Tím tejto školy je zložený z učiteľov, ktorí sú skúsení v medzinárodných projektoch a sú prístupní novým nápadom a spolupráci

    

   GRÉCKO

   EPAL Nafpaktou je verejná Odborná stredná škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním odborného vzdelávania a prípravy, keďže začala svoju činnosť v roku 1965 ako nižšia technická škola. Doteraz mala niekoľko názvov a od roku 2013 sa znova volá Epaggelmatiko Lykeio Nafpaktou (EPAL Nafpaktou). EPAL Nafpaktou sa nachádza v Nafpaktos, malom prímorskom meste neďaleko mesta Patras. Momentálne na EPAL Nafpaktou študuje 300 študentov, rozdelených do rôznych kurzov, od estetiky cez turizmus až po elektroniku.  Ako stredná odborná škola musíme kombinovať teoretické poznatky a zároveň ich praktické využitie. Učí tu 50 učiteľov pracujúcich v týchto predmetoch, ktorí majú za hlavný cieľ poskytnúť kvalitné stredoškolské vzdelanie, dať žiakom nové poznatky, zručnosti a schopnosti v rámci venovania sa životnému prostrediu, aby si vybudovali sebaúctu a nabrali životné skúsenosti. V medzinárodných projektoch boli zapojení študenti a učitelia so záujmom a to otvorilo cestu  k vyučovaniu v európskej kvalite, komunikácii v cudzom jazyku a rozvíjania vedomostí používania ICT strojov. V týchto projektoch boli študenti a učitelia zapojení s túžbou a to otvorilo cestu ku vzdelávaniu európskych hodnôt, komunikácie v cudzom jazyku a vývoj poznania použitím aj IKT nástrojov.

    

   POĽSKO

   Stredná škola Nr. 20 sa nachádza v Poznani. Na  škole študuje 450 študentov a vyučuje 60 učiteľov. Sú tu rôzne typy tried ako napr. športové, IT, umelecké a dramatické, žurnalistické, jazykové / psychologické. Športové triedy sa venujú futbalu, hádzanej, volejbalu a boli ocenené najvyššími cenami v basketbale. Škola spolupracuje s Univerzitou v Poznani s triedou žurnalistiky a SWPS Univerzitou Sociálnych a Humanitných vied s jazykovými / psychologickými triedami. Študenti sa učia 4 rôzne jazyky. Angličtina je povinná pre každého, no študenti si môžu vyberať z nemčiny, španielčiny, francúzštiny a ruštiny. Počas posledných rokov sa na škole uskutočnili exkurzie do Anglicka a výmeny študentov s Nemeckom a Španielskom. Škola od svojich učiteľov očakáva pozitívny postoj a plnú podporu realizovaniu medzinárodných projektov. Škola sa nachádza na predmestí obývanom priemerne žijúcimi a niektorí naši študenti pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Niektoré deti pochádzajú z rodín so sociálnymi problémami. Pre nich je projekt jedinou šancou získať životnú skúsenosť s cudzími ľuďmi a kultúrami. Účasť na predošlých projektoch programu Comenius mala efekt na rozvoj medzikultúrnej kompetencie pre študentov, rodičov a učiteľov. Osoba zodpovedná za projekt Erasmus+ na škole rozpráva plynulou angličtinou a má výbornú skúsenosť s medzinárodnými projektami, keďže ona sama sa štyroch z nich zúčastnila.

    

   LITVA

   Škola turizmu/cestovného ruchu v Klaipede je odborná škola, ktorá poskytuje sekundárne vzdelanie v tomto odbore. Pripravuje budúcich špecialistov: turizmu, trhových  špecialistov (asistentov, manažérov trhu,  účtovníkov), cateringu (kuchárov, čašníkov) a športových špecialistov (organizátorov aktivít športových klubov). Škola má 700 žiakov a 60 učiteľov. Škola má ubytovňu/internát, malý učňovský hotel a kvalitne vybavené praktické tréningové centrum s najnovšími technológiami pre kuchárov, cukrárov, čašníkov, turistických pracovníkov, organizátorov aktivít športových klubov a špecialistov na rekreáciu. Nájdeme tu aj modernú knižnicu a čitáreň. Škola má značné skúsenosti v projektoch ako sú Leonardo da Vinci, Comenius, Youth in action a Erasmus+. Figurovala ako prijímacia a odovzdávacia organizácia a tiež ako partner a koordinátor projektu. Uskutočnené boli v priemere 4 projekty ročne. Škola turizmu v Klaipede nadobudla rozsiahle skúsenosti organizáciou výmenných návštev a prijímaním usilovných žiakov a učiteľov zo zahraničia.