• RIADNY  ROZPIS

             0. hodina

      07.00  -  07.45

    5 min. prestávka

             1. hodina

      07.50  -  08.35

    10 min. prestávka

    2. hodina

      08.45  -  09.30

    10 min prestávka

    3. hodina

      09.40  -  10.25

    20 min. prestávka

    4. hodina

      10.45  -  11.30

    10 min. prestávka

    5. hodina

      11.40  -  12.25

    5 min. prestávka

    6. hodina

      12.30  -  13.15

    5 min. prestávka

    7. hodina

      13.20  -  14.05

     


    SKRÁTENÝ ROZPIS

              0. hodina

      07.25  -  07.55

    5 min. prestávka

              1. hodina

      08.00  -  08.30

    10 min. prestávka

    2. hodina

      08.40  -  09.10

    10 min. prestávka

    3. hodina

      09.20  -  09.50

    20 min. prestávka

    4. hodina

      10.10  -  10.40

    10 min. prestávka

    5. hodina

      10.50  -  11.20

    10 min. prestávka

    6. hodina

      11.30  -  12.00

    10 min. prestávka

    7. hodina

      12.10  -  12.40