• Časový harmonogram písomnej formy EČ a IČ MS 2022

     

    Slovenský jazyk a literatúra:

    • Utorok 15. 03. 2022
     • Externá časť: 9:30 – 11:25
     • Prestávka: 11:25-12:20
     • Interná časť: 13:00-15:45

     

    Cudzí jazyk B2 (ANJ):

    • Streda 16. 03. 2022
     • Externá časť: 9:30 – 11:45
     • Prestávka: 11:45-12:25
     • Interná časť: 13:00-14:15

     

    Matematika:

    • Štvrtok 17. 03. 2022
     • Externá časť: 9:30 – 12:15