Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Anglický jazyk II A2 IV.B, IV.C

Predseda: PaedDr. Mária Kočíková
Skúšajúci: PhDr. Eva Krišandová, Mgr. Katarína Kerestešová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Dolinič Richard B2 IV.B 07:30 07:50 08:10 UCJ 7
Serva Róbert B2 IV.B 07:50 08:10 08:30 UCJ 7
Sidorová Alexandra B2 IV.B 08:10 08:30 08:50 UCJ 7
Kochanová Katarína B2 IV.B 08:30 08:50 09:10 UCJ 7
Sciranková Alexandra B2 IV.B 08:50 09:10 09:30 UCJ 7
Motešická Janka B2 IV.B 09:55 10:15 10:35 UCJ 7
Kuchár Samuel B2 IV.B 10:15 10:35 10:55 UCJ 7
Saraka Martin B2 IV.B 10:35 10:55 11:15 UCJ 7
Bundzák Michal B2 IV.B 10:55 11:15 11:35 UCJ 7
Šarišská Kristína B2 IV.B 11:15 11:35 11:55 UCJ 7
Olšavová Vanesa B2 IV.B 12:45 13:05 13:25 UCJ 7
Guman Peter B2 IV.B 13:05 13:25 13:45 UCJ 7
Raganová Jana B2 IV.B 13:25 13:45 14:05 UCJ 7
Hrežová Kristína B2 IV.B 13:45 14:05 14:25 UCJ 7
Vajda Patrik B2 IV.B 14:05 14:25 14:45 UCJ 7
Konečná Kamila B2 IV.B 15:10 15:30 15:50 UCJ 7
Bérešová Katarína B2 IV.B 15:30 15:50 16:10 UCJ 7
Hrabková Katarína B2 IV.B 15:50 16:10 16:30 UCJ 7
21.5.2019 Fedorko Jakub B2 IV.B 07:30 07:50 08:10 UCJ 7
Bertová Veronika B2 IV.B 07:50 08:10 08:30 UCJ 7
Bačová Kristína B2 IV.B 08:10 08:30 08:50 UCJ 7
Mikloš Timotej B2 IV.B 08:30 08:50 09:10 UCJ 7
Smolejová Františka B2 IV.B 08:50 09:10 09:30 UCJ 7
Sabol Patrik B2 IV.B 09:55 10:15 10:35 UCJ 7
Zajac Martin B2 IV.C 10:15 10:35 10:55 UCJ 7
Michalčo Samuel B2 IV.C 10:35 10:55 11:15 UCJ 7
Cmár Matúš B2 IV.C 10:55 11:15 11:35 UCJ 7
Petrová Zuzana B2 IV.B 11:15 11:35 11:55 UCJ 7
Ivanová Sofia B2 IV.C 12:45 13:05 13:25 UCJ 7
Pavučková Zuzana B2 IV.C 13:05 13:25 13:45 UCJ 7
Tatarková Lenka B2 IV.C 13:25 13:45 14:05 UCJ 7
Košuda Patrik B2 IV.C 13:45 14:05 14:25 UCJ 7
Hlavatá Alexandra B2 IV.C 14:05 14:25 14:45 UCJ 7
Štafura Rastislav B2 IV.C 15:10 15:30 15:50 UCJ 7
Šustová Viktória B2 IV.C 15:30 15:50 16:10 UCJ 7
Adamová Lenka B2 IV.C 15:50 16:10 16:30 UCJ 7
22.5.2019 Cmar Šimon B2 IV.C 07:30 07:50 08:10 UCJ 7
Hricik Jakub B2 IV.C 07:50 08:10 08:30 UCJ 7
Krajníková Frederika Vladimíra B2 IV.C 08:10 08:30 08:50 UCJ 7
Repková Ľubica B2 IV.C 08:30 08:50 09:10 UCJ 7
Trecáková Veronika B2 IV.C 08:50 09:10 09:30 UCJ 7
Bindas Patrik B2 IV.C 09:55 10:15 10:35 UCJ 7
Kurišková Viktória B2 IV.C 10:15 10:35 10:55 UCJ 7
Valčo Marek B2 IV.C 10:35 10:55 11:15 UCJ 7
Michalov Tadeáš Ján B2 IV.C 10:55 11:15 11:35 UCJ 7
Štefanko Adam B2 IV.C 11:15 11:35 11:55 UCJ 7
Šimková Zuzana B2 IV.C 12:45 13:05 13:25 UCJ 7
Výrostko Filip B2 IV.C 13:05 13:25 13:45 UCJ 7
Miškovič Matúš René B2 IV.C 13:25 13:45 14:05 UCJ 7
Demčáková Diana B2 IV.C 13:45 14:05 14:25 UCJ 7
Breznická Laura B2 IV.C 14:05 14:25 14:45 UCJ 7
Ladomirják Ondrej B2 IV.C 15:10 15:30 15:50 UCJ 7
Kovaľová Terézia B2 IV.C 15:30 15:50 16:10 UCJ 7

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019