Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Slovenský jazyk I SJL I IV.A, IV.B

Predseda: Mgr. Irena Grominová
Skúšajúci: Mgr. Eva Hrunová, Mgr. Viera Pasulková

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Ondrejová Alžbeta IV.A 07:30 07:50 08:10 SJL
Jevčáková Alexandra IV.A 07:50 08:10 08:30 SJL
Sabol Patrik IV.B 08:10 08:30 08:50 SJL
Kočišová Natália IV.A 08:30 08:50 09:10 SJL
Oravcová Barbora IV.A 08:50 09:10 09:30 SJL
Kolesárová Viktória IV.A 09:55 10:15 10:35 SJL
Hrešková Dagmar IV.A 10:15 10:35 10:55 SJL
Bakajsová Dominika IV.A 10:35 10:55 11:15 SJL
Demčák Michal IV.A 10:55 11:15 11:35 SJL
Jacková Tímea IV.A 11:15 11:35 11:55 SJL
Švarný Dominik IV.A 12:45 13:05 13:25 SJL
Žipaj Roman IV.A 13:05 13:25 13:45 SJL
Oráč Daniel IV.A 13:25 13:45 14:05 SJL
Jurov Peter IV.A 13:45 14:05 14:25 SJL
Chmeľovská Rebeka IV.A 14:05 14:25 14:45 SJL
Boháčová Laura IV.A 15:10 15:30 15:50 SJL
Čačková Simona IV.A 15:30 15:50 16:10 SJL
Bobelová Nikola IV.A 15:50 16:10 16:30 SJL
21.5.2019 Guregová Annamária IV.A 07:30 07:50 08:10 SJL
Kopčák Róbert IV.A 07:50 08:10 08:30 SJL
Barnová Bianka IV.A 08:10 08:30 08:50 SJL
Mikulová Daniela IV.A 08:30 08:50 09:10 SJL
Hladová Katarína IV.A 08:50 09:10 09:30 SJL
Miková Alžbeta IV.A 09:55 10:15 10:35 SJL
Konečná Kamila IV.B 10:15 10:35 10:55 SJL
Kochanová Katarína IV.B 10:35 10:55 11:15 SJL
Vajda Patrik IV.B 10:55 11:15 11:35 SJL
Talian Marek IV.A 11:15 11:35 11:55 SJL
Medvecová Kristína IV.A 12:45 13:05 13:25 SJL
Serva Róbert IV.B 13:05 13:25 13:45 SJL
Bačová Kristína IV.B 13:25 13:45 14:05 SJL
Polák Marek IV.B 13:45 14:05 14:25 SJL
Fedor Adrián IV.A 14:05 14:25 14:45 SJL
Hrežová Kristína IV.B 15:10 15:30 15:50 SJL
Olšavová Vanesa IV.B 15:30 15:50 16:10 SJL
22.5.2019 Šarišská Kristína IV.B 07:30 07:50 08:10 SJL
Raganová Jana IV.B 07:50 08:10 08:30 SJL
Bertová Veronika IV.B 08:10 08:30 08:50 SJL
Dolinič Richard IV.B 08:30 08:50 09:10 SJL
Guman Peter IV.B 08:50 09:10 09:30 SJL
Saraka Martin IV.B 09:55 10:15 10:35 SJL
Sciranková Alexandra IV.B 10:15 10:35 10:55 SJL
Hrabková Katarína IV.B 10:35 10:55 11:15 SJL
Smolejová Františka IV.B 10:55 11:15 11:35 SJL
Bundzák Michal IV.B 11:15 11:35 11:55 SJL
Petrová Zuzana IV.B 12:45 13:05 13:25 SJL
Bérešová Katarína IV.B 13:05 13:25 13:45 SJL
Motešická Janka IV.B 13:25 13:45 14:05 SJL
Vysoká Kristína IV.B 13:45 14:05 14:25 SJL
Žipaj Jakub IV.A 14:05 14:25 14:45 SJL
Mikloš Timotej IV.B 15:10 15:30 15:50 SJL
Sidorová Alexandra IV.B 15:30 15:50 16:10 SJL
Kuchár Samuel IV.B 15:50 16:10 16:30 SJL
23.5.2019 Kočišová Viktória IV.A 07:30 07:50 08:10 SJL
Fečo Peter IV.B 07:50 08:10 08:30 SJL
Truchan Milan IV.A 08:10 08:30 08:50 SJL
Fedorko Jakub IV.B 08:30 08:50 09:10 SJL
Gočík Ján IV.A 08:50 09:10 09:30 SJL

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019