• Názov krúžku: Robotika

     Konanie: jedenkrát krát v týždni / 2 hodiny
     Cieľ: využitie Arduina pri stavbe robotov a iných zariadení
      
     Náš plán:
     - účasť na súťaži RoboCUP (http://itakademia.sk/sutaze-robocup)
     - účasť na súťaži 3D tlač (http://itakademia.sk/sutaze-3dtlac)
     - účasť na súťaži RBA (http://itakademia.sk/rba/)
      
      
      
     Fotogaléria: