• Plenárne rodičovské združenie 03. 10 2019

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2019, t.j. v štvrtok  o 16.00 hod. v školskej jedálni gymnázia, kde sa uskutoční voľba 2 členov do rady školy za rodičov. Po voľbe do rady školy prebehnú triedne aktívy v triedach podľa programu triednych učiteľov.

      Informácie o voľbe  členov do rady školy nájdete na tomto odkaze: odkaz.

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - 1.ročník

      Dňa 04.09.2019 o 15:30 hod. v školskej jedálni sa uskutoční úvodné RZ pre 1.ročník.
      Program: dôležité informácie o štúdiu v moduloch, o  ukončovaní štúdia, školskom poriadku, krúžkoch, strave, učebniciach atď. Vaša účasť je veľmi dôležitá. Ďakujeme.