• RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - 1.ročník

      Dňa 04.09.2019 o 15:30 hod. v školskej jedálni sa uskutoční úvodné RZ pre 1.ročník.
      Program: dôležité informácie o štúdiu v moduloch, o  ukončovaní štúdia, školskom poriadku, krúžkoch, strave, učebniciach atď. Vaša účasť je veľmi dôležitá. Ďakujeme.