Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.D

Študent Predmet Úroveň
Klára Balintová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Adrián Baran slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
anglický jazykB1
geografia
Jozef Bičej slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Matej Čikot slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
chémia
matematika
Kristián Čintala slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Mário Fečko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Martin Gajdoš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Viliam Goldmann slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Tomáš Hajník slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Viktor Hankovský slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Štefan Hričák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Miroslava Ilečková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
občianska náuka
Viktória Ivanovová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Tímea Jančíková slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
matematika
občianska náuka
Filip Jozefov slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Róbert Kentoš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
František Kočiš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
geografia
Juliána Macková slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
biológia
chémia
Katarína Miková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
informatika
Viktória Miková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Viktória Mitrová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
matematika
Matej Paluš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Sofia Polaščíková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Tímea Raničová slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
biológia
chémia
Lýdia Tarkaničová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Viktória Vavreková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Natália Zavidná slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
biológia
geografia

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019