Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.C

Študent Predmet Úroveň
Lenka Adamová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
nemecký jazykB2
občianska náuka
Patrik Bindas slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Laura Breznická slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Šimon Cmar slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Matúš Cmár slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Diana Demčáková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Alexandra Hlavatá slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Jakub Hricik slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Sofia Ivanová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Patrik Košuda slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Terézia Kovaľová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Frederika Vladimíra Krajníková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
občianska náuka
ruský jazykB2
Viktória Kurišková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Ondrej Ladomirják slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Samuel Michalčo slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Tadeáš Ján Michalov slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Matúš René Miškovič slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Zuzana Pavučková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Ľubica Repková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
informatika
Zuzana Šimková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Rastislav Štafura slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Adam Štefanko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Viktória Šustová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Lenka Tatarková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
nemecký jazykB2
občianska náuka
Veronika Trecáková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Marek Valčo slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Filip Výrostko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Martin Zajac slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019