Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.B

Študent Predmet Úroveň
Kristína Bačová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Katarína Bérešová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Veronika Bertová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Michal Bundzák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Richard Dolinič slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
občianska náuka
Peter Fečo slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
biológia
chémia
Jakub Fedorko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Peter Guman slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Katarína Hrabková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Kristína Hrežová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
nemecký jazykB2
Katarína Kochanová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Kamila Konečná slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Samuel Kuchár slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Timotej Mikloš slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Janka Motešická slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Vanesa Olšavová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
občianska náuka
Zuzana Petrová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Marek Polák slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
informatika
matematika
Jana Raganová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Patrik Sabol slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Martin Saraka slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Alexandra Sciranková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Róbert Serva slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Alexandra Sidorová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
dejepis
Františka Smolejová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
nemecký jazykB2
občianska náuka
Kristína Šarišská slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Patrik Vajda slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Kristína Vysoká slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
biológia
chémia

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019