Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.A

Študent Predmet Úroveň
Dominika Bakajsová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
geografia
Bianka Barnová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Nikola Bobelová slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
dejepis
občianska náuka
Laura Boháčová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Simona Čačková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Michal Demčák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Adrián Fedor slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Ján Gočík slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Annamária Guregová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
geografia
Katarína Hladová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
matematika
Dagmar Hrešková slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
dejepis
občianska náuka
Rebeka Chmeľovská slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
dejepis
občianska náuka
Tímea Jacková slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
biológia
chémia
Alexandra Jevčáková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Peter Jurov slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Natália Kočišová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Viktória Kočišová slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
biológia
chémia
Viktória Kolesárová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
geografia
Róbert Kopčák slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
geografia
Kristína Medvecová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Alžbeta Miková slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
dejepis
geografia
Daniela Mikulová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Alžbeta Ondrejová slovenský jazyk a literatúra
ruský jazykB2
biológia
chémia
Daniel Oráč slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Barbora Oravcová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Dominik Švarný slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Marek Talian slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Milan Truchan slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Jakub Žipaj slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
informatika
matematika
Roman Žipaj slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
geografia

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019