Maturity › Rozpis triedy: IV.D

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Balintová Klára
geografia  20.5.2019 10:55 11:15 11:35 GEG-FYZ
anglický jazyk B2 20.5.2019 15:30 15:50 16:10 UCJ 2
občianska náuka  21.5.2019 16:10 16:30 16:50 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 09:55 10:15 10:35 SJL-UKL
Baran Adrián
anglický jazyk B1 20.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 2
geografia  20.5.2019 10:35 10:55 11:15 GEG-FYZ
nemecký jazyk B2 20.5.2019 13:25 13:45 14:05 UCJ 5
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 15:50 16:10 16:30 SJL-UKL
Bičej Jozef
anglický jazyk B2 21.5.2019 14:05 14:25 14:45 UCJ 2
informatika  22.5.2019 08:30 09:00 09:20 Informatika 1
matematika  22.5.2019 10:15 10:35 10:55 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 13:25 13:45 14:05 SJL-UKL
Čikot Matej
chémia  21.5.2019 09:55 10:15 10:35 CHE LAB
matematika  21.5.2019 13:05 13:25 13:45 MAT 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 15:10 15:30 15:50 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL-UKL
Čintala Kristián
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 12:45 13:05 13:25 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 15:10 15:30 15:50 OBN
anglický jazyk B2 22.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 2
dejepis  23.5.2019 09:55 10:15 10:35 OBN
Fečko Mário
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL-UKL
anglický jazyk B2 21.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 2
občianska náuka  21.5.2019 12:45 13:05 13:25 OBN
dejepis  23.5.2019 10:15 10:35 10:55 OBN
Gajdoš Martin
občianska náuka  21.5.2019 11:15 11:35 11:55 OBN
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 13:05 13:25 13:45 SJL-UKL
anglický jazyk B2 21.5.2019 15:30 15:50 16:10 UCJ 2
dejepis  23.5.2019 08:50 09:10 09:30 OBN
Goldmann Viliam
anglický jazyk B2 21.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 2
matematika  21.5.2019 13:25 13:45 14:05 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 15:50 16:10 16:30 SJL-UKL
informatika  22.5.2019 08:10 08:40 09:00 Informatika 1
Hajník Tomáš
anglický jazyk B2 20.5.2019 15:50 16:10 16:30 UCJ 2
matematika  21.5.2019 10:55 11:15 11:35 MAT 1
informatika  21.5.2019 13:25 13:55 14:15 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 15:10 15:30 15:50 SJL-UKL
Hankovský Viktor
chémia  21.5.2019 10:15 10:35 10:55 CHE LAB
anglický jazyk B2 21.5.2019 12:45 13:05 13:25 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 14:05 14:25 14:45 SJL-UKL
biológia  23.5.2019 07:50 08:10 08:30 BIO LAB
Hričák Štefan
informatika  21.5.2019 14:05 14:35 14:55 Informatika 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 15:50 16:10 16:30 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL-UKL
matematika  22.5.2019 10:35 10:55 11:15 MAT 1
Ilečková Miroslava
anglický jazyk B2 21.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 2
občianska náuka  21.5.2019 10:15 10:35 10:55 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 15:30 15:50 16:10 SJL-UKL
biológia  23.5.2019 08:30 08:50 09:10 BIO LAB
Ivanovová Viktória
anglický jazyk B2 20.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:35 10:55 11:15 SJL-UKL
chémia  21.5.2019 13:05 13:25 13:45 CHE LAB
biológia  22.5.2019 14:05 14:25 14:45 BIO LAB
Jančíková Tímea
ruský jazyk B2 21.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 5
matematika  21.5.2019 13:45 14:05 14:25 MAT 1
občianska náuka  21.5.2019 15:30 15:50 16:10 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 13:45 14:05 14:25 SJL-UKL
Jozefov Filip
anglický jazyk B2 21.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 2
informatika  21.5.2019 13:45 14:15 14:35 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 15:30 15:50 16:10 SJL-UKL
matematika  22.5.2019 08:30 08:50 09:10 MAT 1
Kentoš Róbert
anglický jazyk B2 21.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:55 11:15 11:35 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 13:45 14:05 14:25 OBN
matematika  22.5.2019 09:55 10:15 10:35 MAT 1
Kočiš František
geografia  20.5.2019 11:15 11:35 11:55 GEG-FYZ
anglický jazyk B2 20.5.2019 14:05 14:25 14:45 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 15:10 15:30 15:50 SJL-UKL
dejepis  23.5.2019 10:35 10:55 11:15 OBN
Macková Juliána
nemecký jazyk B2 20.5.2019 12:45 13:05 13:25 UCJ 5
chémia  21.5.2019 08:30 08:50 09:10 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 13:45 14:05 14:25 SJL-UKL
biológia  22.5.2019 13:05 13:25 13:45 BIO LAB
Miková Katarína
geografia  20.5.2019 12:45 13:05 13:25 GEG-FYZ
informatika  22.5.2019 07:30 08:00 08:20 Informatika 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 12:45 13:05 13:25 SJL-UKL
Miková Viktória
matematika  21.5.2019 11:15 11:35 11:55 MAT 1
občianska náuka  21.5.2019 14:05 14:25 14:45 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL-UKL
anglický jazyk B2 22.5.2019 11:35 11:55 12:15 UCJ 2
Mitrová Viktória
geografia  20.5.2019 13:45 14:05 14:25 GEG-FYZ
anglický jazyk B2 20.5.2019 15:10 15:30 15:50 UCJ 2
matematika  22.5.2019 13:05 13:25 13:45 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 16:10 16:30 16:50 SJL-UKL
Paluš Matej
geografia  20.5.2019 13:25 13:45 14:05 GEG-FYZ
občianska náuka  21.5.2019 10:55 11:15 11:35 OBN
anglický jazyk B2 21.5.2019 13:05 13:25 13:45 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL-UKL
Polaščíková Sofia
geografia  20.5.2019 10:15 10:35 10:55 GEG-FYZ
anglický jazyk B2 21.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 2
občianska náuka  21.5.2019 15:50 16:10 16:30 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 13:05 13:25 13:45 SJL-UKL
Raničová Tímea
ruský jazyk B2 21.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 5
chémia  21.5.2019 12:45 13:05 13:25 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 10:15 10:35 10:55 SJL-UKL
biológia  22.5.2019 12:45 13:05 13:25 BIO LAB
Tarkaničová Lýdia
anglický jazyk B2 21.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 2
matematika  21.5.2019 14:05 14:25 14:45 MAT 1
informatika  22.5.2019 07:50 08:20 08:40 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 11:15 11:35 11:55 SJL-UKL
Vavreková Viktória
chémia  21.5.2019 07:50 08:10 08:30 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 13:25 13:45 14:05 SJL-UKL
anglický jazyk B2 22.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 2
biológia  23.5.2019 07:30 07:50 08:10 BIO LAB
Zavidná Natália
geografia  20.5.2019 13:05 13:25 13:45 GEG-FYZ
ruský jazyk B2 21.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 5
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 10:35 10:55 11:15 SJL-UKL
biológia  22.5.2019 13:45 14:05 14:25 BIO LAB

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019