Maturity › Rozpis triedy: IV.C

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Adamová Lenka
nemecký jazyk B2 20.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 5
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:05 13:25 13:45 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 08:10 08:30 08:50 OBN
anglický jazyk B2 21.5.2019 15:50 16:10 16:30 UCJ 7
Bindas Patrik
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:35 10:55 11:15 SJL-UKL
matematika  21.5.2019 08:10 08:30 08:50 MAT 1
informatika  21.5.2019 10:05 10:35 10:55 Informatika 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 7
Breznická Laura
občianska náuka  20.5.2019 13:05 13:25 13:45 OBN
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 15:30 15:50 16:10 SJL-UKL
anglický jazyk B2 22.5.2019 14:05 14:25 14:45 UCJ 7
dejepis  23.5.2019 07:50 08:10 08:30 OBN
Cmar Šimon
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL-UKL
informatika  21.5.2019 10:25 10:55 11:15 Informatika 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 7
matematika  22.5.2019 10:55 11:15 11:35 MAT 1
Cmár Matúš
informatika  21.5.2019 08:50 09:20 09:40 Informatika 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 7
matematika  22.5.2019 07:30 07:50 08:10 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 14:05 14:25 14:45 SJL-UKL
Demčáková Diana
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:55 11:15 11:35 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 07:50 08:10 08:30 OBN
anglický jazyk B2 22.5.2019 13:45 14:05 14:25 UCJ 7
dejepis  22.5.2019 15:10 15:30 15:50 OBN
Hlavatá Alexandra
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL-UKL
chémia  21.5.2019 11:15 11:35 11:55 CHE LAB
anglický jazyk B2 21.5.2019 14:05 14:25 14:45 UCJ 7
biológia  22.5.2019 11:15 11:35 11:55 BIO LAB
Hricik Jakub
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:25 13:45 14:05 SJL-UKL
informatika  20.5.2019 15:20 15:50 16:10 Informatika 1
matematika  21.5.2019 10:35 10:55 11:15 MAT 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 7
Ivanová Sofia
občianska náuka  20.5.2019 15:30 15:50 16:10 OBN
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL-UKL
anglický jazyk B2 21.5.2019 12:45 13:05 13:25 UCJ 7
dejepis  22.5.2019 15:30 15:50 16:10 OBN
Košuda Patrik
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 10:35 10:55 11:15 OBN
anglický jazyk B2 21.5.2019 13:45 14:05 14:25 UCJ 7
dejepis  23.5.2019 08:30 08:50 09:10 OBN
Kovaľová Terézia
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL-UKL
chémia  21.5.2019 08:50 09:10 09:30 CHE LAB
biológia  22.5.2019 10:55 11:15 11:35 BIO LAB
anglický jazyk B2 22.5.2019 15:30 15:50 16:10 UCJ 7
Krajníková Frederika Vladimíra
občianska náuka  20.5.2019 13:45 14:05 14:25 OBN
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 15:10 15:30 15:50 SJL-UKL
ruský jazyk B2 21.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 5
anglický jazyk B2 22.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 7
Kurišková Viktória
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:15 10:35 10:55 SJL-UKL
občianska náuka  20.5.2019 14:05 14:25 14:45 OBN
anglický jazyk B2 22.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 7
dejepis  23.5.2019 08:10 08:30 08:50 OBN
Ladomirják Ondrej
informatika  20.5.2019 11:05 11:35 11:55 Informatika 1
matematika  21.5.2019 09:55 10:15 10:35 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 10:55 11:15 11:35 SJL-UKL
anglický jazyk B2 22.5.2019 15:10 15:30 15:50 UCJ 7
Michalčo Samuel
matematika  20.5.2019 08:10 08:30 08:50 MAT 1
občianska náuka  20.5.2019 10:55 11:15 11:35 OBN
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL-UKL
anglický jazyk B2 21.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 7
Michalov Tadeáš Ján
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 11:15 11:35 11:55 SJL-UKL
informatika  21.5.2019 07:50 08:20 08:40 Informatika 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 7
matematika  22.5.2019 12:45 13:05 13:25 MAT 1
Miškovič Matúš René
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL-UKL
informatika  21.5.2019 10:45 11:15 11:35 Informatika 1
matematika  22.5.2019 08:10 08:30 08:50 MAT 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 13:25 13:45 14:05 UCJ 7
Pavučková Zuzana
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 12:45 13:05 13:25 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 07:30 07:50 08:10 OBN
anglický jazyk B2 21.5.2019 13:05 13:25 13:45 UCJ 7
matematika  22.5.2019 14:05 14:25 14:45 MAT 1
Repková Ľubica
informatika  21.5.2019 08:10 08:40 09:00 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:15 10:35 10:55 SJL-UKL
anglický jazyk B2 22.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 7
biológia  22.5.2019 10:35 10:55 11:15 BIO LAB
Šimková Zuzana
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 09:55 10:15 10:35 SJL-UKL
občianska náuka  21.5.2019 08:30 08:50 09:10 OBN
anglický jazyk B2 22.5.2019 12:45 13:05 13:25 UCJ 7
dejepis  22.5.2019 15:50 16:10 16:30 OBN
Štafura Rastislav
občianska náuka  20.5.2019 10:15 10:35 10:55 OBN
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 15:50 16:10 16:30 SJL-UKL
anglický jazyk B2 21.5.2019 15:10 15:30 15:50 UCJ 7
dejepis  23.5.2019 07:30 07:50 08:10 OBN
Štefanko Adam
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL-UKL
chémia  21.5.2019 10:35 10:55 11:15 CHE LAB
anglický jazyk B2 22.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 7
biológia  23.5.2019 08:10 08:30 08:50 BIO LAB
Šustová Viktória
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 14:05 14:25 14:45 SJL-UKL
chémia  20.5.2019 15:50 16:10 16:30 CHE LAB
anglický jazyk B2 21.5.2019 15:30 15:50 16:10 UCJ 7
biológia  22.5.2019 13:25 13:45 14:05 BIO LAB
Tatarková Lenka
nemecký jazyk B2 20.5.2019 13:05 13:25 13:45 UCJ 5
občianska náuka  20.5.2019 15:50 16:10 16:30 OBN
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 09:55 10:15 10:35 SJL-UKL
anglický jazyk B2 21.5.2019 13:25 13:45 14:05 UCJ 7
Trecáková Veronika
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:45 14:05 14:25 SJL-UKL
občianska náuka  20.5.2019 15:10 15:30 15:50 OBN
matematika  21.5.2019 10:15 10:35 10:55 MAT 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 7
Valčo Marek
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL-UKL
informatika  21.5.2019 12:45 13:15 13:35 Informatika 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 7
matematika  22.5.2019 13:45 14:05 14:25 MAT 1
Výrostko Filip
informatika  20.5.2019 13:45 14:15 14:35 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 11:15 11:35 11:55 SJL-UKL
matematika  22.5.2019 07:50 08:10 08:30 MAT 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 13:05 13:25 13:45 UCJ 7
Zajac Martin
občianska náuka  20.5.2019 13:25 13:45 14:05 OBN
matematika  21.5.2019 08:50 09:10 09:30 MAT 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL-UKL

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019