Maturity › Rozpis triedy: IV.B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Bačová Kristína
chémia  20.5.2019 11:15 11:35 11:55 CHE LAB
anglický jazyk B2 21.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 13:25 13:45 14:05 SJL
biológia  22.5.2019 08:10 08:30 08:50 BIO LAB
Bérešová Katarína
chémia  20.5.2019 14:05 14:25 14:45 CHE LAB
anglický jazyk B2 20.5.2019 15:30 15:50 16:10 UCJ 7
biológia  22.5.2019 09:55 10:15 10:35 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 13:05 13:25 13:45 SJL
Bertová Veronika
matematika  20.5.2019 08:30 08:50 09:10 MAT 1
informatika  20.5.2019 12:45 13:15 13:35 Informatika 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL
Bundzák Michal
anglický jazyk B2 20.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 7
chémia  20.5.2019 13:25 13:45 14:05 CHE LAB
biológia  21.5.2019 13:25 13:45 14:05 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 11:15 11:35 11:55 SJL
Dolinič Richard
anglický jazyk B2 20.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 7
informatika  21.5.2019 11:05 11:35 11:55 Informatika 1
občianska náuka  21.5.2019 13:25 13:45 14:05 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL
Fečo Peter
nemecký jazyk B2 20.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 5
chémia  20.5.2019 15:30 15:50 16:10 CHE LAB
biológia  22.5.2019 10:15 10:35 10:55 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL
Fedorko Jakub
matematika  20.5.2019 09:55 10:15 10:35 MAT 1
informatika  20.5.2019 13:05 13:35 13:55 Informatika 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL
Guman Peter
matematika  20.5.2019 10:35 10:55 11:15 MAT 1
anglický jazyk B2 20.5.2019 13:05 13:25 13:45 UCJ 7
informatika  21.5.2019 13:05 13:35 13:55 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL
Hrabková Katarína
chémia  20.5.2019 10:55 11:15 11:35 CHE LAB
anglický jazyk B2 20.5.2019 15:50 16:10 16:30 UCJ 7
biológia  22.5.2019 08:50 09:10 09:30 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 10:35 10:55 11:15 SJL
Hrežová Kristína
nemecký jazyk B2 20.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 5
anglický jazyk B2 20.5.2019 13:45 14:05 14:25 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 15:10 15:30 15:50 SJL
biológia  22.5.2019 07:30 07:50 08:10 BIO LAB
Kochanová Katarína
anglický jazyk B2 20.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 7
matematika  20.5.2019 10:15 10:35 10:55 MAT 1
informatika  21.5.2019 08:30 09:00 09:20 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:35 10:55 11:15 SJL
Konečná Kamila
chémia  20.5.2019 12:45 13:05 13:25 CHE LAB
anglický jazyk B2 20.5.2019 15:10 15:30 15:50 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:15 10:35 10:55 SJL
biológia  21.5.2019 15:30 15:50 16:10 BIO LAB
Kuchár Samuel
občianska náuka  20.5.2019 08:50 09:10 09:30 OBN
anglický jazyk B2 20.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 7
dejepis  22.5.2019 13:45 14:05 14:25 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 15:50 16:10 16:30 SJL
Mikloš Timotej
občianska náuka  20.5.2019 09:55 10:15 10:35 OBN
anglický jazyk B2 21.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 7
dejepis  22.5.2019 13:25 13:45 14:05 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 15:10 15:30 15:50 SJL
Motešická Janka
anglický jazyk B2 20.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 7
chémia  20.5.2019 13:45 14:05 14:25 CHE LAB
biológia  21.5.2019 12:45 13:05 13:25 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 13:25 13:45 14:05 SJL
Olšavová Vanesa
občianska náuka  20.5.2019 08:30 08:50 09:10 OBN
anglický jazyk B2 20.5.2019 12:45 13:05 13:25 UCJ 7
biológia  21.5.2019 14:05 14:25 14:45 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 15:30 15:50 16:10 SJL
Petrová Zuzana
informatika  20.5.2019 10:45 11:15 11:35 Informatika 1
matematika  21.5.2019 08:30 08:50 09:10 MAT 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 7
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 12:45 13:05 13:25 SJL
Polák Marek
nemecký jazyk B2 20.5.2019 10:55 11:15 11:35 UCJ 5
informatika  20.5.2019 15:40 16:10 16:30 Informatika 1
matematika  21.5.2019 07:50 08:10 08:30 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 13:45 14:05 14:25 SJL
Raganová Jana
matematika  20.5.2019 10:55 11:15 11:35 MAT 1
anglický jazyk B2 20.5.2019 13:25 13:45 14:05 UCJ 7
informatika  21.5.2019 07:30 08:00 08:20 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL
Sabol Patrik
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL
informatika  20.5.2019 10:25 10:55 11:15 Informatika 1
anglický jazyk B2 21.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 7
matematika  22.5.2019 13:25 13:45 14:05 MAT 1
Saraka Martin
matematika  20.5.2019 08:50 09:10 09:30 MAT 1
anglický jazyk B2 20.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 7
informatika  20.5.2019 14:05 14:35 14:55 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 09:55 10:15 10:35 SJL
Sciranková Alexandra
anglický jazyk B2 20.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 7
matematika  20.5.2019 11:15 11:35 11:55 MAT 1
informatika  20.5.2019 13:25 13:55 14:15 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 10:15 10:35 10:55 SJL
Serva Róbert
anglický jazyk B2 20.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 7
chémia  20.5.2019 13:05 13:25 13:45 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 13:05 13:25 13:45 SJL
biológia  22.5.2019 07:50 08:10 08:30 BIO LAB
Sidorová Alexandra
anglický jazyk B2 20.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 7
biológia  21.5.2019 15:50 16:10 16:30 BIO LAB
dejepis  22.5.2019 14:05 14:25 14:45 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 15:30 15:50 16:10 SJL
Smolejová Františka
nemecký jazyk B2 20.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 5
anglický jazyk B2 21.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 7
občianska náuka  21.5.2019 13:05 13:25 13:45 OBN
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 10:55 11:15 11:35 SJL
Šarišská Kristína
anglický jazyk B2 20.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 7
chémia  20.5.2019 15:10 15:30 15:50 CHE LAB
biológia  21.5.2019 13:05 13:25 13:45 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL
Vajda Patrik
anglický jazyk B2 20.5.2019 14:05 14:25 14:45 UCJ 7
chémia  21.5.2019 08:10 08:30 08:50 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 10:55 11:15 11:35 SJL
biológia  21.5.2019 13:45 14:05 14:25 BIO LAB
Vysoká Kristína
nemecký jazyk B2 20.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 5
chémia  21.5.2019 10:55 11:15 11:35 CHE LAB
biológia  22.5.2019 08:30 08:50 09:10 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 13:45 14:05 14:25 SJL

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019