Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Bakajsová Dominika
geografia  20.5.2019 08:30 08:50 09:10 GEG-FYZ
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:35 10:55 11:15 SJL
dejepis  22.5.2019 08:50 09:10 09:30 OBN
anglický jazyk B2 22.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 2
Barnová Bianka
chémia  20.5.2019 07:50 08:10 08:30 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL
biológia  21.5.2019 10:35 10:55 11:15 BIO LAB
anglický jazyk B2 22.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 2
Bobelová Nikola
občianska náuka  20.5.2019 07:30 07:50 08:10 OBN
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 15:50 16:10 16:30 SJL
ruský jazyk B2 21.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 5
dejepis  22.5.2019 07:50 08:10 08:30 OBN
Boháčová Laura
občianska náuka  20.5.2019 07:50 08:10 08:30 OBN
anglický jazyk B2 20.5.2019 09:10 09:30 09:50 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 15:10 15:30 15:50 SJL
dejepis  22.5.2019 11:15 11:35 11:55 OBN
Čačková Simona
anglický jazyk B2 20.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 15:30 15:50 16:10 SJL
občianska náuka  21.5.2019 09:55 10:15 10:35 OBN
dejepis  22.5.2019 07:30 07:50 08:10 OBN
Demčák Michal
informatika  20.5.2019 08:10 08:40 09:00 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:55 11:15 11:35 SJL
anglický jazyk B2 21.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 2
matematika  22.5.2019 11:15 11:35 11:55 MAT 1
Fedor Adrián
informatika  20.5.2019 07:50 08:20 08:40 Informatika 1
anglický jazyk B2 20.5.2019 10:15 10:35 10:55 UCJ 2
matematika  21.5.2019 12:45 13:05 13:25 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 14:05 14:25 14:45 SJL
Gočík Ján
chémia  20.5.2019 08:10 08:30 08:50 CHE LAB
biológia  21.5.2019 11:15 11:35 11:55 BIO LAB
anglický jazyk B2 22.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL
Guregová Annamária
geografia  20.5.2019 07:50 08:10 08:30 GEG-FYZ
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL
anglický jazyk B2 21.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 2
dejepis  22.5.2019 10:35 10:55 11:15 OBN
Hladová Katarína
anglický jazyk B2 20.5.2019 10:35 10:55 11:15 UCJ 2
biológia  21.5.2019 07:30 07:50 08:10 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL
matematika  22.5.2019 08:50 09:10 09:30 MAT 1
Hrešková Dagmar
nemecký jazyk B2 20.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 5
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 10:15 10:35 10:55 SJL
občianska náuka  20.5.2019 12:45 13:05 13:25 OBN
dejepis  22.5.2019 10:15 10:35 10:55 OBN
Chmeľovská Rebeka
občianska náuka  20.5.2019 08:10 08:30 08:50 OBN
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 14:05 14:25 14:45 SJL
ruský jazyk B2 21.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 5
dejepis  22.5.2019 09:55 10:15 10:35 OBN
Jacková Tímea
nemecký jazyk B2 20.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 5
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 11:15 11:35 11:55 SJL
chémia  21.5.2019 07:30 07:50 08:10 CHE LAB
biológia  21.5.2019 10:15 10:35 10:55 BIO LAB
Jevčáková Alexandra
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL
občianska náuka  20.5.2019 10:35 10:55 11:15 OBN
anglický jazyk B2 21.5.2019 13:25 13:45 14:05 UCJ 2
dejepis  22.5.2019 08:10 08:30 08:50 OBN
Jurov Peter
matematika  20.5.2019 07:50 08:10 08:30 MAT 1
informatika  20.5.2019 10:05 10:35 10:55 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:45 14:05 14:25 SJL
anglický jazyk B2 21.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 2
Kočišová Natália
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL
chémia  20.5.2019 10:35 10:55 11:15 CHE LAB
biológia  21.5.2019 10:55 11:15 11:35 BIO LAB
anglický jazyk B2 22.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 2
Kočišová Viktória
nemecký jazyk B2 20.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 5
chémia  20.5.2019 09:55 10:15 10:35 CHE LAB
biológia  21.5.2019 15:10 15:30 15:50 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL
Kolesárová Viktória
geografia  20.5.2019 07:30 07:50 08:10 GEG-FYZ
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 09:55 10:15 10:35 SJL
anglický jazyk B2 20.5.2019 12:45 13:05 13:25 UCJ 2
biológia  21.5.2019 08:50 09:10 09:30 BIO LAB
Kopčák Róbert
geografia  20.5.2019 08:10 08:30 08:50 GEG-FYZ
anglický jazyk B2 20.5.2019 11:15 11:35 11:55 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 07:50 08:10 08:30 SJL
dejepis  22.5.2019 10:55 11:15 11:35 OBN
Medvecová Kristína
chémia  20.5.2019 08:30 08:50 09:10 CHE LAB
biológia  21.5.2019 08:10 08:30 08:50 BIO LAB
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 12:45 13:05 13:25 SJL
anglický jazyk B2 22.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 2
Miková Alžbeta
geografia  20.5.2019 08:50 09:10 09:30 GEG-FYZ
ruský jazyk B2 21.5.2019 07:50 08:10 08:30 UCJ 5
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 09:55 10:15 10:35 SJL
dejepis  22.5.2019 13:05 13:25 13:45 OBN
Mikulová Daniela
chémia  20.5.2019 08:50 09:10 09:30 CHE LAB
anglický jazyk B2 20.5.2019 13:45 14:05 14:25 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 08:30 08:50 09:10 SJL
biológia  21.5.2019 09:55 10:15 10:35 BIO LAB
Ondrejová Alžbeta
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 07:30 07:50 08:10 SJL
chémia  20.5.2019 10:15 10:35 10:55 CHE LAB
biológia  21.5.2019 07:50 08:10 08:30 BIO LAB
ruský jazyk B2 21.5.2019 09:55 10:15 10:35 UCJ 5
Oráč Daniel
anglický jazyk B2 20.5.2019 08:10 08:30 08:50 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:25 13:45 14:05 SJL
občianska náuka  21.5.2019 08:50 09:10 09:30 OBN
dejepis  22.5.2019 08:30 08:50 09:10 OBN
Oravcová Barbora
chémia  20.5.2019 07:30 07:50 08:10 CHE LAB
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 08:50 09:10 09:30 SJL
biológia  21.5.2019 08:30 08:50 09:10 BIO LAB
anglický jazyk B2 21.5.2019 13:45 14:05 14:25 UCJ 2
Švarný Dominik
informatika  20.5.2019 08:30 09:00 09:20 Informatika 1
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 12:45 13:05 13:25 SJL
matematika  21.5.2019 07:30 07:50 08:10 MAT 1
anglický jazyk B2 22.5.2019 08:30 08:50 09:10 UCJ 2
Talian Marek
občianska náuka  20.5.2019 11:15 11:35 11:55 OBN
anglický jazyk B2 20.5.2019 13:05 13:25 13:45 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  21.5.2019 11:15 11:35 11:55 SJL
matematika  21.5.2019 15:30 15:50 16:10 MAT 1
Truchan Milan
matematika  20.5.2019 07:30 07:50 08:10 MAT 1
informatika  20.5.2019 08:50 09:20 09:40 Informatika 1
anglický jazyk B2 20.5.2019 13:25 13:45 14:05 UCJ 2
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2019 08:10 08:30 08:50 SJL
Žipaj Jakub
informatika  20.5.2019 07:30 08:00 08:20 Informatika 1
anglický jazyk B2 20.5.2019 08:50 09:10 09:30 UCJ 2
matematika  21.5.2019 15:10 15:30 15:50 MAT 1
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2019 14:05 14:25 14:45 SJL
Žipaj Roman
geografia  20.5.2019 09:55 10:15 10:35 GEG-FYZ
slovenský jazyk a literatúra  20.5.2019 13:05 13:25 13:45 SJL
anglický jazyk B2 22.5.2019 07:30 07:50 08:10 UCJ 2
dejepis  22.5.2019 12:45 13:05 13:25 OBN

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019