Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Občianska náuka OBN

Predseda: PaedDr. Jana Kováčová
Skúšajúci: Mgr. Anna Kovaľová, Mgr. Viera Voľanská Huntejová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Bobelová Nikola IV.A 07:30 07:50 08:10 OBN
Boháčová Laura IV.A 07:50 08:10 08:30 OBN
Chmeľovská Rebeka IV.A 08:10 08:30 08:50 OBN
Olšavová Vanesa IV.B 08:30 08:50 09:10 OBN
Kuchár Samuel IV.B 08:50 09:10 09:30 OBN
Mikloš Timotej IV.B 09:55 10:15 10:35 OBN
Štafura Rastislav IV.C 10:15 10:35 10:55 OBN
Jevčáková Alexandra IV.A 10:35 10:55 11:15 OBN
Michalčo Samuel IV.C 10:55 11:15 11:35 OBN
Talian Marek IV.A 11:15 11:35 11:55 OBN
Hrešková Dagmar IV.A 12:45 13:05 13:25 OBN
Breznická Laura IV.C 13:05 13:25 13:45 OBN
Zajac Martin IV.C 13:25 13:45 14:05 OBN
Krajníková Frederika Vladimíra IV.C 13:45 14:05 14:25 OBN
Kurišková Viktória IV.C 14:05 14:25 14:45 OBN
Trecáková Veronika IV.C 15:10 15:30 15:50 OBN
Ivanová Sofia IV.C 15:30 15:50 16:10 OBN
Tatarková Lenka IV.C 15:50 16:10 16:30 OBN
21.5.2019 Pavučková Zuzana IV.C 07:30 07:50 08:10 OBN
Demčáková Diana IV.C 07:50 08:10 08:30 OBN
Adamová Lenka IV.C 08:10 08:30 08:50 OBN
Šimková Zuzana IV.C 08:30 08:50 09:10 OBN
Oráč Daniel IV.A 08:50 09:10 09:30 OBN
Čačková Simona IV.A 09:55 10:15 10:35 OBN
Ilečková Miroslava IV.D 10:15 10:35 10:55 OBN
Košuda Patrik IV.C 10:35 10:55 11:15 OBN
Paluš Matej IV.D 10:55 11:15 11:35 OBN
Gajdoš Martin IV.D 11:15 11:35 11:55 OBN
Fečko Mário IV.D 12:45 13:05 13:25 OBN
Smolejová Františka IV.B 13:05 13:25 13:45 OBN
Dolinič Richard IV.B 13:25 13:45 14:05 OBN
Kentoš Róbert IV.D 13:45 14:05 14:25 OBN
Miková Viktória IV.D 14:05 14:25 14:45 OBN
Čintala Kristián IV.D 15:10 15:30 15:50 OBN
Jančíková Tímea IV.D 15:30 15:50 16:10 OBN
Polaščíková Sofia IV.D 15:50 16:10 16:30 OBN
Balintová Klára IV.D 16:10 16:30 16:50 OBN

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019