Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Nemecký jazyk NEJ

Predseda: Mgr. Lenka Čižmáriková
Skúšajúci: Mgr. Zuzana Zubková, Mgr. Katarína Chromčová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Jacková Tímea B2 IV.A 07:50 08:10 08:30 UCJ 5
Kočišová Viktória B2 IV.A 08:10 08:30 08:50 UCJ 5
Hrešková Dagmar B2 IV.A 08:30 08:50 09:10 UCJ 5
Hrežová Kristína B2 IV.B 08:50 09:10 09:30 UCJ 5
Smolejová Františka B2 IV.B 09:55 10:15 10:35 UCJ 5
Vysoká Kristína B2 IV.B 10:15 10:35 10:55 UCJ 5
Fečo Peter B2 IV.B 10:35 10:55 11:15 UCJ 5
Polák Marek B2 IV.B 10:55 11:15 11:35 UCJ 5
Adamová Lenka B2 IV.C 11:15 11:35 11:55 UCJ 5
Macková Juliána B2 IV.D 12:45 13:05 13:25 UCJ 5
Tatarková Lenka B2 IV.C 13:05 13:25 13:45 UCJ 5
Baran Adrián B2 IV.D 13:25 13:45 14:05 UCJ 5

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019