Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Ruský jazyk RUJ

Predseda: Mgr. Lenka Čižmariková
Skúšajúci: Mgr. Helena Lengvarská, Mgr. Alena Jacková

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
21.5.2019 Bobelová Nikola B2 IV.A 07:30 07:50 08:10 UCJ 5
Miková Alžbeta B2 IV.A 07:50 08:10 08:30 UCJ 5
Chmeľovská Rebeka B2 IV.A 08:10 08:30 08:50 UCJ 5
Krajníková Frederika Vladimíra B2 IV.C 08:30 08:50 09:10 UCJ 5
Zavidná Natália B2 IV.D 08:50 09:10 09:30 UCJ 5
Ondrejová Alžbeta B2 IV.A 09:55 10:15 10:35 UCJ 5
Jančíková Tímea B2 IV.D 10:15 10:35 10:55 UCJ 5
Raničová Tímea B2 IV.D 10:35 10:55 11:15 UCJ 5

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019