Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Dejepis DEJ

Predseda: Mgr. Peter Lojan
Skúšajúci: Mgr. Viera Voľanská Huntejová, Mgr. Radoslav Slivka

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
22.5.2019 Čačková Simona IV.A 07:30 07:50 08:10 OBN
Bobelová Nikola IV.A 07:50 08:10 08:30 OBN
Jevčáková Alexandra IV.A 08:10 08:30 08:50 OBN
Oráč Daniel IV.A 08:30 08:50 09:10 OBN
Bakajsová Dominika IV.A 08:50 09:10 09:30 OBN
Chmeľovská Rebeka IV.A 09:55 10:15 10:35 OBN
Hrešková Dagmar IV.A 10:15 10:35 10:55 OBN
Guregová Annamária IV.A 10:35 10:55 11:15 OBN
Kopčák Róbert IV.A 10:55 11:15 11:35 OBN
Boháčová Laura IV.A 11:15 11:35 11:55 OBN
Žipaj Roman IV.A 12:45 13:05 13:25 OBN
Miková Alžbeta IV.A 13:05 13:25 13:45 OBN
Mikloš Timotej IV.B 13:25 13:45 14:05 OBN
Kuchár Samuel IV.B 13:45 14:05 14:25 OBN
Sidorová Alexandra IV.B 14:05 14:25 14:45 OBN
Demčáková Diana IV.C 15:10 15:30 15:50 OBN
Ivanová Sofia IV.C 15:30 15:50 16:10 OBN
Šimková Zuzana IV.C 15:50 16:10 16:30 OBN
23.5.2019 Štafura Rastislav IV.C 07:30 07:50 08:10 OBN
Breznická Laura IV.C 07:50 08:10 08:30 OBN
Kurišková Viktória IV.C 08:10 08:30 08:50 OBN
Košuda Patrik IV.C 08:30 08:50 09:10 OBN
Gajdoš Martin IV.D 08:50 09:10 09:30 OBN
Čintala Kristián IV.D 09:55 10:15 10:35 OBN
Fečko Mário IV.D 10:15 10:35 10:55 OBN
Kočiš František IV.D 10:35 10:55 11:15 OBN

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019