Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Biológia BIO

Predseda: PaedDr. Zuzana Viňanská
Skúšajúci: RNDr. Želmíra Bertová, Mgr. Katarína Chromčová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
21.5.2019 Hladová Katarína IV.A 07:30 07:50 08:10 BIO LAB
Ondrejová Alžbeta IV.A 07:50 08:10 08:30 BIO LAB
Medvecová Kristína IV.A 08:10 08:30 08:50 BIO LAB
Oravcová Barbora IV.A 08:30 08:50 09:10 BIO LAB
Kolesárová Viktória IV.A 08:50 09:10 09:30 BIO LAB
Mikulová Daniela IV.A 09:55 10:15 10:35 BIO LAB
Jacková Tímea IV.A 10:15 10:35 10:55 BIO LAB
Barnová Bianka IV.A 10:35 10:55 11:15 BIO LAB
Kočišová Natália IV.A 10:55 11:15 11:35 BIO LAB
Gočík Ján IV.A 11:15 11:35 11:55 BIO LAB
Motešická Janka IV.B 12:45 13:05 13:25 BIO LAB
Šarišská Kristína IV.B 13:05 13:25 13:45 BIO LAB
Bundzák Michal IV.B 13:25 13:45 14:05 BIO LAB
Vajda Patrik IV.B 13:45 14:05 14:25 BIO LAB
Olšavová Vanesa IV.B 14:05 14:25 14:45 BIO LAB
Kočišová Viktória IV.A 15:10 15:30 15:50 BIO LAB
Konečná Kamila IV.B 15:30 15:50 16:10 BIO LAB
Sidorová Alexandra IV.B 15:50 16:10 16:30 BIO LAB
22.5.2019 Hrežová Kristína IV.B 07:30 07:50 08:10 BIO LAB
Serva Róbert IV.B 07:50 08:10 08:30 BIO LAB
Bačová Kristína IV.B 08:10 08:30 08:50 BIO LAB
Vysoká Kristína IV.B 08:30 08:50 09:10 BIO LAB
Hrabková Katarína IV.B 08:50 09:10 09:30 BIO LAB
Bérešová Katarína IV.B 09:55 10:15 10:35 BIO LAB
Fečo Peter IV.B 10:15 10:35 10:55 BIO LAB
Repková Ľubica IV.C 10:35 10:55 11:15 BIO LAB
Kovaľová Terézia IV.C 10:55 11:15 11:35 BIO LAB
Hlavatá Alexandra IV.C 11:15 11:35 11:55 BIO LAB
Raničová Tímea IV.D 12:45 13:05 13:25 BIO LAB
Macková Juliána IV.D 13:05 13:25 13:45 BIO LAB
Šustová Viktória IV.C 13:25 13:45 14:05 BIO LAB
Zavidná Natália IV.D 13:45 14:05 14:25 BIO LAB
Ivanovová Viktória IV.D 14:05 14:25 14:45 BIO LAB
23.5.2019 Vavreková Viktória IV.D 07:30 07:50 08:10 BIO LAB
Hankovský Viktor IV.D 07:50 08:10 08:30 BIO LAB
Štefanko Adam IV.C 08:10 08:30 08:50 BIO LAB
Ilečková Miroslava IV.D 08:30 08:50 09:10 BIO LAB

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019