Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Chémia CHE

Predseda: RNDr. Katrarína Feníková
Skúšajúci: RNDr. Silvia Konečná, Mgr. Iveta Pribulová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Oravcová Barbora IV.A 07:30 07:50 08:10 CHE LAB
Barnová Bianka IV.A 07:50 08:10 08:30 CHE LAB
Gočík Ján IV.A 08:10 08:30 08:50 CHE LAB
Medvecová Kristína IV.A 08:30 08:50 09:10 CHE LAB
Mikulová Daniela IV.A 08:50 09:10 09:30 CHE LAB
Kočišová Viktória IV.A 09:55 10:15 10:35 CHE LAB
Ondrejová Alžbeta IV.A 10:15 10:35 10:55 CHE LAB
Kočišová Natália IV.A 10:35 10:55 11:15 CHE LAB
Hrabková Katarína IV.B 10:55 11:15 11:35 CHE LAB
Bačová Kristína IV.B 11:15 11:35 11:55 CHE LAB
Konečná Kamila IV.B 12:45 13:05 13:25 CHE LAB
Serva Róbert IV.B 13:05 13:25 13:45 CHE LAB
Bundzák Michal IV.B 13:25 13:45 14:05 CHE LAB
Motešická Janka IV.B 13:45 14:05 14:25 CHE LAB
Bérešová Katarína IV.B 14:05 14:25 14:45 CHE LAB
Šarišská Kristína IV.B 15:10 15:30 15:50 CHE LAB
Fečo Peter IV.B 15:30 15:50 16:10 CHE LAB
Šustová Viktória IV.C 15:50 16:10 16:30 CHE LAB
21.5.2019 Jacková Tímea IV.A 07:30 07:50 08:10 CHE LAB
Vavreková Viktória IV.D 07:50 08:10 08:30 CHE LAB
Vajda Patrik IV.B 08:10 08:30 08:50 CHE LAB
Macková Juliána IV.D 08:30 08:50 09:10 CHE LAB
Kovaľová Terézia IV.C 08:50 09:10 09:30 CHE LAB
Čikot Matej IV.D 09:55 10:15 10:35 CHE LAB
Hankovský Viktor IV.D 10:15 10:35 10:55 CHE LAB
Štefanko Adam IV.C 10:35 10:55 11:15 CHE LAB
Vysoká Kristína IV.B 10:55 11:15 11:35 CHE LAB
Hlavatá Alexandra IV.C 11:15 11:35 11:55 CHE LAB
Raničová Tímea IV.D 12:45 13:05 13:25 CHE LAB
Ivanovová Viktória IV.D 13:05 13:25 13:45 CHE LAB

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019