Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Anglický jazyk I A1 IV.A, IV.D

Predseda: Mgr. Renáta Jakubčinová
Skúšajúci: Mgr. Matúš Magura, Mgr. Slavomíra Bilíková

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Baran Adrián B1 IV.D 07:30 07:50 08:10 UCJ 2
Oráč Daniel B2 IV.A 08:10 08:30 08:50 UCJ 2
Čačková Simona B2 IV.A 08:30 08:50 09:10 UCJ 2
Žipaj Jakub B2 IV.A 08:50 09:10 09:30 UCJ 2
Boháčová Laura B2 IV.A 09:10 09:30 09:50 UCJ 2
Fedor Adrián B2 IV.A 10:15 10:35 10:55 UCJ 2
Hladová Katarína B2 IV.A 10:35 10:55 11:15 UCJ 2
Ivanovová Viktória B2 IV.D 10:55 11:15 11:35 UCJ 2
Kopčák Róbert B2 IV.A 11:15 11:35 11:55 UCJ 2
Kolesárová Viktória B2 IV.A 12:45 13:05 13:25 UCJ 2
Talian Marek B2 IV.A 13:05 13:25 13:45 UCJ 2
Truchan Milan B2 IV.A 13:25 13:45 14:05 UCJ 2
Mikulová Daniela B2 IV.A 13:45 14:05 14:25 UCJ 2
Kočiš František B2 IV.D 14:05 14:25 14:45 UCJ 2
Mitrová Viktória B2 IV.D 15:10 15:30 15:50 UCJ 2
Balintová Klára B2 IV.D 15:30 15:50 16:10 UCJ 2
Hajník Tomáš B2 IV.D 15:50 16:10 16:30 UCJ 2
21.5.2019 Demčák Michal B2 IV.A 07:30 07:50 08:10 UCJ 2
Ilečková Miroslava B2 IV.D 07:50 08:10 08:30 UCJ 2
Goldmann Viliam B2 IV.D 08:10 08:30 08:50 UCJ 2
Kentoš Róbert B2 IV.D 08:30 08:50 09:10 UCJ 2
Jozefov Filip B2 IV.D 08:50 09:10 09:30 UCJ 2
Jurov Peter B2 IV.A 09:55 10:15 10:35 UCJ 2
Fečko Mário B2 IV.D 10:15 10:35 10:55 UCJ 2
Guregová Annamária B2 IV.A 10:35 10:55 11:15 UCJ 2
Tarkaničová Lýdia B2 IV.D 10:55 11:15 11:35 UCJ 2
Polaščíková Sofia B2 IV.D 11:15 11:35 11:55 UCJ 2
Hankovský Viktor B2 IV.D 12:45 13:05 13:25 UCJ 2
Paluš Matej B2 IV.D 13:05 13:25 13:45 UCJ 2
Jevčáková Alexandra B2 IV.A 13:25 13:45 14:05 UCJ 2
Oravcová Barbora B2 IV.A 13:45 14:05 14:25 UCJ 2
Bičej Jozef B2 IV.D 14:05 14:25 14:45 UCJ 2
Čikot Matej B2 IV.D 15:10 15:30 15:50 UCJ 2
Gajdoš Martin B2 IV.D 15:30 15:50 16:10 UCJ 2
Hričák Štefan B2 IV.D 15:50 16:10 16:30 UCJ 2
22.5.2019 Žipaj Roman B2 IV.A 07:30 07:50 08:10 UCJ 2
Barnová Bianka B2 IV.A 07:50 08:10 08:30 UCJ 2
Vavreková Viktória B2 IV.D 08:10 08:30 08:50 UCJ 2
Švarný Dominik B2 IV.A 08:30 08:50 09:10 UCJ 2
Kočišová Natália B2 IV.A 08:50 09:10 09:30 UCJ 2
Medvecová Kristína B2 IV.A 09:55 10:15 10:35 UCJ 2
Miková Katarína B2 IV.D 10:15 10:35 10:55 UCJ 2
Gočík Ján B2 IV.A 10:35 10:55 11:15 UCJ 2
Čintala Kristián B2 IV.D 10:55 11:15 11:35 UCJ 2
Bakajsová Dominika B2 IV.A 11:15 11:35 11:55 UCJ 2
Miková Viktória B2 IV.D 11:35 11:55 12:15 UCJ 2

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019