Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Slovenský jazyk II SJL II IV.C, IV.D

Predseda: PaedDr. Mária Terpáková
Skúšajúci: PaedDr. Miroslava Fuňáková, PhDr. Drahomíra Gedorová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
20.5.2019 Miškovič Matúš René IV.C 07:30 07:50 08:10 SJL-UKL
Hlavatá Alexandra IV.C 07:50 08:10 08:30 SJL-UKL
Kovaľová Terézia IV.C 08:10 08:30 08:50 SJL-UKL
Košuda Patrik IV.C 08:30 08:50 09:10 SJL-UKL
Cmar Šimon IV.C 08:50 09:10 09:30 SJL-UKL
Šimková Zuzana IV.C 09:55 10:15 10:35 SJL-UKL
Kurišková Viktória IV.C 10:15 10:35 10:55 SJL-UKL
Bindas Patrik IV.C 10:35 10:55 11:15 SJL-UKL
Demčáková Diana IV.C 10:55 11:15 11:35 SJL-UKL
Michalov Tadeáš Ján IV.C 11:15 11:35 11:55 SJL-UKL
Pavučková Zuzana IV.C 12:45 13:05 13:25 SJL-UKL
Adamová Lenka IV.C 13:05 13:25 13:45 SJL-UKL
Hricik Jakub IV.C 13:25 13:45 14:05 SJL-UKL
Trecáková Veronika IV.C 13:45 14:05 14:25 SJL-UKL
Šustová Viktória IV.C 14:05 14:25 14:45 SJL-UKL
Krajníková Frederika Vladimíra IV.C 15:10 15:30 15:50 SJL-UKL
Breznická Laura IV.C 15:30 15:50 16:10 SJL-UKL
Štafura Rastislav IV.C 15:50 16:10 16:30 SJL-UKL
21.5.2019 Fečko Mário IV.D 07:30 07:50 08:10 SJL-UKL
Michalčo Samuel IV.C 07:50 08:10 08:30 SJL-UKL
Ivanová Sofia IV.C 08:10 08:30 08:50 SJL-UKL
Štefanko Adam IV.C 08:30 08:50 09:10 SJL-UKL
Valčo Marek IV.C 08:50 09:10 09:30 SJL-UKL
Tatarková Lenka IV.C 09:55 10:15 10:35 SJL-UKL
Repková Ľubica IV.C 10:15 10:35 10:55 SJL-UKL
Ivanovová Viktória IV.D 10:35 10:55 11:15 SJL-UKL
Kentoš Róbert IV.D 10:55 11:15 11:35 SJL-UKL
Výrostko Filip IV.C 11:15 11:35 11:55 SJL-UKL
Čintala Kristián IV.D 12:45 13:05 13:25 SJL-UKL
Gajdoš Martin IV.D 13:05 13:25 13:45 SJL-UKL
Vavreková Viktória IV.D 13:25 13:45 14:05 SJL-UKL
Macková Juliána IV.D 13:45 14:05 14:25 SJL-UKL
Hankovský Viktor IV.D 14:05 14:25 14:45 SJL-UKL
Hajník Tomáš IV.D 15:10 15:30 15:50 SJL-UKL
Jozefov Filip IV.D 15:30 15:50 16:10 SJL-UKL
Goldmann Viliam IV.D 15:50 16:10 16:30 SJL-UKL
22.5.2019 Hričák Štefan IV.D 07:30 07:50 08:10 SJL-UKL
Miková Viktória IV.D 07:50 08:10 08:30 SJL-UKL
Čikot Matej IV.D 08:10 08:30 08:50 SJL-UKL
Paluš Matej IV.D 08:30 08:50 09:10 SJL-UKL
Zajac Martin IV.C 08:50 09:10 09:30 SJL-UKL
Balintová Klára IV.D 09:55 10:15 10:35 SJL-UKL
Raničová Tímea IV.D 10:15 10:35 10:55 SJL-UKL
Zavidná Natália IV.D 10:35 10:55 11:15 SJL-UKL
Ladomirják Ondrej IV.C 10:55 11:15 11:35 SJL-UKL
Tarkaničová Lýdia IV.D 11:15 11:35 11:55 SJL-UKL
Miková Katarína IV.D 12:45 13:05 13:25 SJL-UKL
Polaščíková Sofia IV.D 13:05 13:25 13:45 SJL-UKL
Bičej Jozef IV.D 13:25 13:45 14:05 SJL-UKL
Jančíková Tímea IV.D 13:45 14:05 14:25 SJL-UKL
Cmár Matúš IV.C 14:05 14:25 14:45 SJL-UKL
Kočiš František IV.D 15:10 15:30 15:50 SJL-UKL
Ilečková Miroslava IV.D 15:30 15:50 16:10 SJL-UKL
Baran Adrián IV.D 15:50 16:10 16:30 SJL-UKL
Mitrová Viktória IV.D 16:10 16:30 16:50 SJL-UKL

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.07.2019