• Modul „Všeobecný bez zamerania“ - vyučovanie biológie, dejepisu, geografie a matematiky čiastočne v anglickom jazyku metódou CLIL (ide o integrované tematické vyučovanie v nejazykových predmetoch).