• Amavet klub 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera je organizačnou zložkou občianskeho združenia AMAVET. Pracuje v priestoroch školy. Hlavným zameraním klubu sú: prírodné vedy, elektronika a robotika. Zúčastňujeme sa aktívne rôznych súťaží, stretávame sa v škole pri riešení rôznych vedeckých problémoch. Členovia klubu sú žiakmi našej školy.

    AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Od vzniku vystupuje OZ AMAVET ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET. V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení súťaže stredoškolskej mládeže I-SWEEEP, USA -celosvetovej olympiády projektov trvalo udržateľného rozvoja  v oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky I-SWEEEP v Texase.

    AMAVET v roku 2002  po prvýkrát na Slovensku úspešne zorganizoval európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International).

    O úspechoch členov klubu sa dozviete na stránkach školy. Naše úspechy prekračujú hranice Slovenska.

     

    K našim najväčším úspechom patrí:

    - účasť žiakov na robotickej súťaži v Čechách a Poľsku,

    - účasť žiakov na celosvetovom kole Pohár vedy v Prahe,

    - ocenenie porotou v CERN-e za projekt sledovanie pohybu častíc,

    - účasť nášho člena na mesačnej stáži v CERN-e,

    - úspešná účasť našej členky na EUCYS v Írsku,

    - postup na RoboCUP v Sydney v Austrálii,

    - účasť na RoboRave International 2018 v Novom Mexiku (USA),

    - účasť na RoboRave International 2019 v Číne (Kanton),

    - pravidelná účasť a oceňovanie v rámci celoslovenskej súťaže Festival vedy a techniky,

    - a iné.

     

    V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Ing. Ján Motešický (j.motesicky@gcd.sk)

     

    Naše aktivity aj počas dištančného vzdelávania stále pokračujú. Malá ukážka:

              

     

     

    Link: www.amavet.sk